Ajudant a augmentar la participació amb eleccions més accessibles, eficients i segures.

Llegir més sublayer

Eleccions Generals Espanyoles 2015

Increment en eficiències, integritat i auditabilitat mitjançant processos electorals electrònics

Llegir més sublayer

Eleccions de 2015 al parlament de l'estat de Nova Gal·les del Sud

Vot per Internet accessible, segur i verificable per a persones amb discapacitat i per a votants remots

Llegir més sublayer

Reconeixement com a líder en la indústria

Lideratge en Vot en Línia i Modernització Electoral

Llegir més sublayer

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.