Avís legal

1. INFORMACIÓ DE L’EMPRESA:
El propietari d’aquest Lloc Web és Scytl Election Technologies S.L. (d’ara endavant, “SCYTL”), amb domicili social a Travessera de Gràcia, 17-21, planta 7, 08021, Barcelona. SCYTL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 47354, foli 202, número de pàgina 549450, inscripció número 1, amb número d’identificació fiscal B01620392.
Els usuaris es poden posar en contacte amb SCYTL per telèfon (+34 934 230 324), fax (+34 933 251 028) o bé a la següent adreça de correu electrònic: contactus@scytl.com
SCYTL és l’empresa mare d’un grup d’empreses de diferents nacionalitats. Els usuaris trobaran la informació de contacte de cadascuna de les empreses del grup de SCYTL a contactus@scytl.com.

2. OBJECTIU:
L’objectiu d’aquest Lloc Web és proporcionar informació general al públic sobre SCYTL, i sobre els productes i els serveis que ofereix.
L’objectiu de les condicions d’ús d’aquest Avís Legal és establir l’ús permès d’aquest Lloc Web, la URL del qual és: https://www.scytl.com així com els serveis i/o el contingut que inclou (d’ara endavant, “l’Avís Legal” i el “Lloc Web” respectivament) d’acord amb la Llei 34/2002 sobre serveis de la societat d’informació i comerç electrònic, i altres disposicions legals aplicables

3. TERMES I CONDICIONS DE L’ACCÉS I L’ÚS DEL LLOC WEB:
En accedir a aquest Lloc Web i utilitzar-ho, els usuaris n’accepten les condicions d’ús que s’estableixen en aquest Avís Legal.
Els usuaris poden descarregar, desar, reproduir i imprimir una còpia d’aquest Avís Legal.
L’accés a aquest Lloc Web és gratuït. No es requereix cap formulari de sol·licitud per a navegar pels continguts i/o informació d’aquest Lloc Web en termes generals. En cas contrari, consulti la nostra Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COPYRIGHT:
El contingut, de part del Lloc Web o de la seva totalitat, i el Lloc Web en si mateix com a presentació visual, incloent, però sense excloure altres elements, logotips, gràfics informatitzats, dades, text, software, codi font, base de dades, imatges, so i vídeos integrats en aquest Lloc Web són elements propietat de SCYTL o de tercers per als quals SCYTL té llicència. Tots aquests elements estan protegits per les lleis sobre propietat intel·lectual i/o copyright així com per les convencions internacionals aplicables.
Queda prohibit, sense el consentiment previ per escrit de SCYTL i/o dels propietaris legítims del copyright i/o la propietat intel·lectual i/o qualsevol altre dret de propietat, segons segui el cas, utilitzar i/o explotar el Lloc Web i/o el seu contingut de cap manera, incloent, però sense excloure’n d’altres:

a) Qualsevol forma de comunicació pública, per cap mitjà, incloent el dret de fer públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir al Lloc Web i/o al contingut des del lloc i en el moment que aquesta persona hagi escollit

b) Qualsevol forma de distribució, incloent, però sense excloure’n d’altres, la venda, el lloguer o el préstec.

c) Qualsevol forma de reproducció, ja sigui directa o bé indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà, ja sigui total o parcial, incloent, però sense excloure’n d’altres, les reproduccions per a ús privat i la descàrrega a dispositius de l’Usuari.

d) Qualsevol forma de transformació, ja sigui total o parcial.

A pesar de l’establert anteriorment, els Usuaris poden navegar pel Lloc Web i consultar-ne els continguts sense cap restricció.
De la mateixa manera, els Usuaris accepten que les marques comercials, els noms comercials, els logotips i els altres distintius que conté el Lloc Web són components propietat de SCYTL o de tercers, que estan protegits per legislacions nacionals i per tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. L’ús no autoritzat o inadequat d’aquests components pot constituir una violació dels drets de propietat intel·lectual de SCYTL o d’aquests tercers.

5. ENLLAÇOS:
Aquest Lloc Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, enllaços, bàners o botons, entre d’altres) a directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir als llocs web que són propietat de o estan gestionats per tercers (llocs enllaçats).
Els resultats de les eines de cerca els proporcionen directament els tercers com a conseqüència de mecanismes automàtics, de manera que SCYTL no els pot controlar ni els controla. Els usuaris poden iniciar el procediment proporcionat al punt 8 d’aquest Avís Legal per a sol·licitar la cancel·lació d’un enllaç si consideren que, en els llocs enllaçats, es produeixen activitats il·legals i/o hi ha informació il·legal.
En el cas que els tercers vulguin establir un enllaç a aquest Lloc Web, ho podran fer si, en la mesura del possible, l’enllaç s’estableix a la pàgina d’inici del Lloc Web; en cas contrari, els enllaços només es poden establir si hi queda visible la URL de SCYTL.

6. MODIFICACIONS:
SCYTL pot modificar aquest Avís Legal i/o qualsevol altre text de naturalesa contractual d’aquest Lloc Web sense notificació prèvia. Aquestes modificacions es faran efectives setanta-dues (72) hores després d’haver-les publicat aquí.
SCYTL també podrà finalitzar o suspendre la prestació dels serveis que s’inclouen en el Lloc Web o el servei del Lloc Web en si mateix en qualsevol moment, malgrat que s’hagi establert el contrari en qualsevol altre text de naturalesa contractual d’aquest Lloc Web. Sempre que sigui possible, SCYTL advertirà/alertarà amb anterioritat sobre aquesta finalització o suspensió a través d’aquest Lloc Web.

7. DESCÀRREGA DE RESPONSABILITATS:
SCYTL no garanteix l’absència d’interrupcions i/o d’errors en la connexió i/o en l’accés al Lloc Web i/o al seu contingut, ja sigui propietat de SCYTL o de cap tercer, ni en l’actualització del Lloc Web i/o d’aquest contingut.
SCYTL farà tot el possible per publicar, en el menor espai de temps possible, les actualitzacions i les correccions dels errors i les deficiències, incloent els relacionats amb l’accés i/o amb la connexió al Lloc Web i/o als seus continguts.
Els Usuaris són responsables de l’ús i l’accés al Lloc Web sense prejudici de les accions legals que SCYTL i/o qualsevol tercer pugui iniciar en cas d’accés il·legal al Lloc Web o bé d’ús inadequat del seu contingut, concretament en cas d’atac, supressió, eliminació o destrucció de les mesures tecnològiques que, segons sigui el cas, protegeixen el contingut de SCYTL o de tercers.
SCYTL no serà responsable de la presència de virus, dels errors de seguretat ni dels danys que es puguin produir als dispositius dels Usuaris o bé als fitxers o documents emmagatzemats en aquests dispositius derivats de l’accés i/o de la connexió al Lloc Web ni pels danys ocasionats a terceres persones per mitjà d’intromissions il·legals que no controli SCYTL.
SCYTL no serà responsable dels errors, les omissions ni la inexactitud de la informació publicada en aquest Lloc Web, que es proporciona “tal qual”.
SCYTL no serà responsable de l’incompliment per part dels Usuaris de les obligacions que accepten en accedir a aquest Lloc Web especificades en aquest Avís Legal i, en particular, no serà responsable de cap violació dels drets de propietat intel·lectual, copyright, drets de publicitat i drets d’imatge així com d’altres drets en relació amb els béns i els drets de les terceres persones.

8. PROCEDIMENT EN CAS D’ACTIVITATS IL·LEGALS:
En cas que algun Usuari consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin la il·legalitat de l’ús del contingut del Lloc Web o dels llocs web als quals es pot accedir a través del Lloc Web, incloent, però sense excloure’n d’altres, la violació dels drets de propietat intel·lectual, dels drets de publicitat i imatge, dels drets de propietat privada o de qualsevol altre dret, aquest Usuari ho ha de notificar a SCYTL (per fax al número +34 933 251 028 o bé per correu electrònic a l’adreça legal@scytl.com) amb, com a mínim, la informació següent: a) dades personals, adreça física, número de telèfon i adreça de correu electrònic de l’Usuari que envia la notificació de violació; i b) descripció i informació dels actes infringits.

9. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ VIGENT:
Els termes i les condicions d’aquest Avís Legal i els altres termes i condicions d’aquest Lloc Web es regiran per les lleis d’Espanya.
Les disputes que sorgeixin de l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web i el seu contingut, així com de la interpretació i l’execució d’aquestes condicions d’ús i dels altres termes i condicions d’aquest Lloc Web s’enviaran als Jutjats de la localitat de l’Usuari, sempre i quan aquest Usuari resideixi en territori espanyol. Si l’Usuari, com a individu, resideix a l’estranger o és una entitat legal que per llei no es pot considerar Usuari i/o Consumidor, les parts acorden expressament que qualsevol disputa s’enviarà als Jutjats de Barcelona.

10. REGISTRE DE CONDICIONS GENERALS:
Aquests termes i condicions s’han dipositat al Registre de Condicions Generals del Registre de Béns Mobles del Registre Mercantil de Barcelona.