Política de qualitat

Per millorar l’eficiència i la fiabilitat de tots els nostres processos, Scytl ha implementat un sistema de gestió de qualitat que disposa de la certificació ISO 9001:2015.

Com a proveïdor capdavanter de solucions segures de tecnologia electoral, Scytl està compromès amb la millora contínua de la qualitat per garantir que les nostres solucions i serveis satisfacin plenament i en tot moment les necessitats dels nostres clients. Per tal de millorar l’eficiència i fiabilitat de tots els nostres processos, Scytl ha posat en marxa un sistema de gestió de la qualitat que s’ha certificat amb ISO 9001: 2015.

Scytl creu en la idea que clients i proveïdors treballin junts per la consecució d’aquesta política i en la recerca contínua de la millora de la qualitat de serveis i processos.

Amb aquesta finalitat, Scytl continuarà esforçant-se per:

  • Satisfer les necessitats dels nostres clients i superar les seves expectatives en cada projecte.
  • Millorar contínuament els nostres processos i tecnologia per garantir en tot moment que es compleixen adequadament les necessitats i requeriments dels nostres clients.
  • Comunicar la importància de complir amb aquesta política de qualitat a tots els nivells de la nostra organització.
  • Assegurar que els objectius de qualitat s’estableixen cada any en funció dels objectius generals definits en aquesta política i no violen el context de l’organització.
  • Revisar la política de qualitat almenys un cop l’any.
  • Assignar els recursos necessaris per garantir la correcta aplicació i evolució del sistema de qualitat.

Aquesta política ha estat revisada per l’equip directiu de Scytl al gener de 2017.

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.