Auditoria

 • Període preelectoral
 • Dia de les eleccions
 • Període postelectoral
 • Governança
 • Serveis professionals

La transparència dóna credibilitat a les institucions electorals i a les seves activitats, i atorga legitimitat a les eleccions que administren. Per tant, auditar els sistemes de vot és una activitat clau per garantir la integritat d’un procés electoral.

Scytl, com a expert en tecnologia electoral internacionalment reconegut, ofereix serveis per auditar processos o aplicacions tecnològics de tercers. Aquesta solució integra un entorn d’auditoria que supervisa l’aplicació en temps real i proporciona dades segures als auditors i observadors per verificar els processos d’aplicació. Feu clic a les pestanyes següents per obtenir més informació sobre els productes inclosos en la solució d’auditoria de Scytl i sobre com us poden ajudar.


Click to enlarge

Products in this Solution

 • Scytl Electoral Consulting

  Redueix el risc i els costos, maximitza la productivitat, augmenta l'eficiència, millora la transparència i estandarditza el flux de treball electoral.

  View Product
 • Scytl Election Planning

  Ajuda a planificar, gestionar i supervisar totes les activitats i els recursos relacionats amb la planificació i l'organització d'unes eleccions.

  View Product
 • Scytl Election Closing Reports

  Ajuda les oficines electorals a gestionar tots els aspectes necessaris per tancar completament el procés d'administració electoral.

  View Product
 • Scytl Participation Administration

  Proporciona una gestió i uns informes complets pel que fa a la participació electoral dels votants, la gestió de multes, les sancions i les justificacions.

  View Product
 • Scytl Post-Election Audit

  Crea un entorn d'auditoria capaç de fer un seguiment de l'aplicació en temps real per verificar-ne els processos.

  View Product

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.