Sobre el fundador

Dr. Andreu Riera (20 de setembre de 1970 – 11 de març de 2006)

El fundador de Scytl, el Dr. Riera, fou pioner en la recerca sobre la seguretat del vot electrònic, primer com a investigador acadèmic i, de l’any 2001 al 2006, com a president de la companyia.

Dr. Andreu Riera (20 de setembre de 1970 – 11 de març de 2006)

El Dr. Riera inicià la investigació acadèmica el 1993 dins d’un grup de recerca especialitzada en seguretat del vot electrònic a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest grup de recerca és responsable d’una extensa llista de resultats científics, entre els quals s’inclouen més de 30 publicacions en revistes i congressos internacionals, així com les dues primeres tesis doctorals europees sobre la seguretat del vot electrònic. El Dr. Riera és autor d’una d’aquestes tesis doctorals, «Design of Implementable Solutions for Large Scale Electronic Voting Schemes» (Disseny de solucions aplicables a esquemes de vot electrònic a gran escala), que es publicà l’any 1999. Aquest grup de recerca també participà en les primeres eleccions europees vinculants a través d’Internet (és a dir, les eleccions del 1997 a la presidència de la secció espanyola de l’IEEE IT).

El juny del 2001 el Dr. Riera, juntament amb altres emprenedors, fundà Scytl amb la missió d’aportar al mercat les tecnologies especialitzades en seguretat perquè el vot electrònic fos completament segur i fiable. Des d’aleshores, Scytl s’ha posicionat com a líder mundial en el vot electrònic i és considerada la més fiable de la indústria.

El Dr. Riera és coautor de vuit patents internacionals, quatre de les quals fan referència a models tècnics que generen confiança en els sistemes de vot electrònic. El Dr. Riera participà com a professor i ponent en nombrosos congressos i seminaris internacionals sobre la seguretat del vot electrònic. El Dr. Riera també compartí els seus amplis coneixements sobre vot electrònic com a assessor de nombrosos governs i institucions internacionals.

El Dr. Riera fou un emprenedor en sèrie i s’involucrà en moltes empreses diferents dins el camp de la tecnologia. El Dr. Riera combinà aquestes activitats amb el seu càrrec com a president de Scytl.

El Dr. Riera era graduat en Enginyeria Informàtica i doctor en criptografia (summa cum laude) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Dr. Riera morí l’11 de març de 2006. La seva important contribució científica en el camp del vot electrònic i el seu llegat per a la democràcia electrònica continuen vius a través de Scytl

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.