Votació per Internet Totalment Verificable i Segura

Scytl - PRIVACY – Icon

Privacitat i seguretat

Garantir la privacitat dels votants i la seguretat de les eleccions és un procés de múltiples passos que cal mantenir durant tot el cicle de votació: durant la votació, així com durant la transmissió dels vots i el procés de desxifrat. Això assegura que la privacitat es manté des del moment en què els votants marquen el vot fins al recompte final de les paperetes.
Scytl – INTEGRITY – Icon

Integritat i Auditabilitat

Oferir transparència i auditabilitat en un entorn de votació per Internet és tot un repte. La tecnologia fiable de votació per Internet garanteix que els votants puguin comprovar que s'ha emès i s'ha recomptat el seu vot correctament i que ningú no l'ha manipulat, i, d'altra banda, permet als observadors i als auditors independents verificar la integritat del procés per Internet.

Verificació i Seguretat Multicapa

Scytl OLV – Technology and Security – Privacy and Security

Privacitat i Seguretat

Scytl OLV – Technology and Security – Integrity and Auditability

Integritat i Auditabilitat

Scytl – END TO END – Icon

Encriptació d’Extrem a Extrem /

Per assegurar la privacitat completa, els vots es xifren en el dispositiu de votació, fet que garanteix que no poden alterar-se durant la transmissió o quan els rep el servidor de votació.

Scytl – CAST AS INTENDED – Icon

“Cast-as-Intended” /

Verificabilitat Individual. Els codis de retorn permeten al votant verificar el contingut del vot i comprovar si el seu vot xifrat rebut pel servidor s’ha emès segons la seva intenció de vot, sense trencar el secret del vot.

Scytl – ELIGIBILITY – Icon

Elegibilitat /

Els vots xifrats estan signats digitalment en el dispositiu de l'elector mitjançant itinerància de claus, cosa que assegura l'elegibilitat del votant i la protecció de la integritat del vot.

Scytl – RECORDED AS CAST – Icon

“Recorded-as-Cast” /

Verificabilitat Individual. Permet controlar la traçabilitat del vot fins a la urna. Els rebuts permeten als votants verificar si els seus vots han estat emmagatzemats a l'urna consultant un tauler d'anuncis públic.

Scytl – CORRECTNESS – Icon

Validesa del Contingut del Vot /

Els servidors de vot comproven si els continguts dels vots xifrats són vàlids sense necessitat de desxifrar-los, cosa que permet corroborar que els vots invàlids no entren en el recompte accidentalment, tot sense trencar la privacitat del vot.

Scytl - BALLOTBOX INTEGRITY – Icon

Comprovació de la
Integritat de l'Urna /

La integritat de les urnes es verifica mitjançant el tauler d'anuncis públic, les signatures digitals i les proves matemàtiques dels vots.

Scytl – Vote Secrecy – Icon

Secret del Vot /

Els vots es desxifren emprant un sistema de Mix-Net verificable i un esquema de compartició de secrets, que garantitza que l'anonimat dels votants es manté quan s'efectua el recompte de vots.

Scytl – COUNTED AS RECORDED – Icon

“Counted-as-Recorded” /

Verificabilitat Universal. Permet comprovar si el vot s’ha comptabilitzat correctament. Les proves matemàtiques produïdes pels processos de Mix-Net i de desxifrat proporcionen mecanismes precisos de recompte dels resultats.

Scytl - BULLETING BOARD – Icon

Auditabilitat del Tauler
d'Anuncis Públic /

Verificabilitat Universal. Per facilitar les auditories públiques, les proves matemàtiques produïdes pels processos de Mix-Net i de desxifrat es publiquen en el tauler immutable d'anuncis públic.

Com Funciona la Seguretat i la Verificabilitat d’Extrem a Extrem

1
AUTENTICACIÓ
Autenticació dels Votants i Credencials

La votació per Internet ha estat dissenyada pensant en la flexibilitat, fet que permet l’autenticació del votant a través de mètodes d’autenticació de votació preexistents o nous.

2
VOTACIÓ
Votació

Els votants fan i confirmen les seves seleccions, els vots s’encripten abans d’abandonar el dispositiu del votant, assegurant d’aquesta manera que es mantenen secrets durant la transmissió i el recompte de vots.

3
REGISTRE EN LES URNES
Registre en les Urnes

Els vots es reben a l’urna i sense desxifrar-los, els servidors de vot comproven si els continguts dels vots xifrats són vàlids, cosa que permet identificar els vots no vàlids.

4
VERIFICACIÓ DE LES URNES
Verificació de les Urnes

La integritat de les urnes es verifica mitjançant el tauler d’anuncis públic, les signatures digitals i les proves matemàtiques dels vots per tal que quedi constància de la precisió del procés de recompte i l’exactitud dels resultats.

5
MIXING
Mixing

Un cop l’elecció està tancada, els vots emesos per Internet són transferits per l’organisme electoral per iniciar el procés de mixing.  Aquest procés barreja digitalment els vots i trenca la correlació entre els vots xifrats i els votants.

6
DESXIFRAT
Desxifrat

Els vots es desxifren emprant un sistema Mix-Net verificable i un esquema de compartició de secrets. Es requereix un quòrum dels membres de la mesa electoral per a regenerar la clau de l’elecció i desxifrar els vots.

7
RECOMPTE
Recompte

Una vegada que la junta electoral desxifra els vots, es compten i aquest recompte només és visible pel personal autoritzat, tot assegurant que no es publiquin resultats de manera prematura.

Aquest Lloc Web utilitza galetes pròpies i galetes de tercers, de sessió o persistents, necessàries per al funcionament del Lloc Web o amb una finalitat analítica i estadística. Si seguiu navegant pel web, entendrem que accepteu l'ús de les galetes.
Per a més informació, feu clic aquí.