Scytl Online Voting
per a les eleccions internes dels partits polítics.

Tot i el moment actual d'apatia per part dels votants, encara resulta factible per als partits polítics millorar el compromís dels seus membres i proporcionar-los accés pràctic al vot, i així aconseguir augmentar la participació en les eleccions i un procés electoral més eficient i segur. Donat que els membres dels partits estan dispersos geogràficament, les eleccions presencials poden tenir un cost molt elevat, i aconseguir una participació total pot ser un objectiu difícil d'assolir. Quan comenci a planificar les properes eleccions internes del seu partit, recordi alguns dels avantatges clau del vot per Internet: major rendibilitat, més participació, i, en general, un procés electoral més transparent.


SEGURETAT

Privacitat del vot i del votant garantida, seguretat electoral d’extrem a extrem i verificabilitat completa mitjançant avançats protocols criptogràfics.


ACCESSIBILITAT

Màxima participació, ja que permet als membres residents a l’estranger o a zones remotes, i aquells amb discapacitats, votar des de qualsevol lloc.


EFICIÈNCIA

Eficiència operativa gràcies a una reducció significativa dels costos i del lliurament de resultats més precisos i puntuals.