Scytl Electoral Consulting

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Electoral Consulting combina l’experiència de les votacions en xarxa, la recerca avaluadora i crítica i el desenvolupament d’informes de projecte per proporcionar a les oficines electorals un assessorament i uns serveis de consultoria adients. Aquest producte de consultoria dota les autoritats electorals amb la capacitat de dur a terme unes eleccions fiables i acceptades per totes les parts implicades, en la mesura que s’enfronten a creixents dificultats a l’hora d’abordar les diferents fases del procés electoral.

El servei de consultoria de Scytl duu a terme anàlisis i recomanacions per a solucions de vot en xarxa. Milloreu tots els aspectes de les operacions electorals, reduïu el risc i els costos, maximitzeu la productivitat, augmenteu l’eficiència, milloreu la transparència i estandarditzeu el flux de treball electoral amb Scytl Electoral Consulting.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features

Experiència en el vot en xarxa
Scytl Electoral Consulting ha desenvolupat solucions de vot electrònic reconegudes internacionalment per a diverses jurisdiccions internacionals, incloent-hi governs a França, Espanya, el Regne Unit, els Estats Units i Austràlia. L'experiència que Scytl té en aquesta matèria i en el lliurament, selecció i desplegament de solucions de vot en xarxa per a projectes de modernització electoral garanteix que només es presentaran i consideraran les solucions més adients i més investigades perquè les oficines electorals puguin escollir en conseqüència.

Estudis avaluadors fonamentals
Scytl ha encapçalat nombrosos estudis i iniciatives de recerca en l'àmbit governamental que han establert els fonaments de sistemes, infraestructures i serveis governamentals capdavanters essencials. Scytl Electoral Consulting pot dotar la vostra oficina electoral amb els coneixements, forjats a partir d'estudis d'avaluació, perquè ofereixin les millors solucions possibles de vot en xarxa.

Desenvolupament d'informes de viabilitat
Un informe de viabilitat eficaç ha de complir l'objectiu de l'oficina electoral, fonamentat en l'aplicació de solucions de vot en xarxa, de manera satisfactòria, alhora que és capaç de no excedir-se amb les despeses. El producte de consultoria de Scytl inclou el desenvolupament d'informes de projecte per a solucions recomanades de vot en xarxa. Determineu amb claredat els costos relacionats i els riscos potencials de totes les solucions amb Scytl Electoral Consulting.

Solucions tecnològiques per a eleccions
Scytl Electoral Consulting cobreix tots els àmbits de la tecnologia electoral, des de l'assessorament de governs en el desenvolupament d'estratègies de modernització electoral fins a recomanacions i implementació de solucions per optimitzar infraestructures i les aplicacions governamentals.

Gestió de projectes complexos
Scytl ha demostrat la seva experiència a tot el món, a l'hora de gestionar projectes complexos que involucren diferents parts interessades. El producte de consultoria de Scytl segueix els estàndards internacionals i funciona amb fortes mesures de control i terminis de treball ajustats amb la idea de satisfer les necessitats de les oficines electorals. El producte de consultoria de Scytl ajuda a desenvolupar una planificació global de la gestió de projectes, inclosos els serveis de gestió del risc i la qualitat. Dissenyeu i desplegueu una infraestructura tecnològica completa, superviseu les contractacions, controleu els recursos i les finances relacionats amb l'aplicació de qualsevol projecte i desenvolupeu una estratègia global per a la difusió de la informació als ciutadans amb Scytl Electoral Consulting.

Recomanacions realistes de solucions en xarxa
Com que creiem en els enfocaments pràctics, definim i apliquem recomanacions pragmàtiques i realistes a fi de millorar el rendiment amb uns resultats clarament mesurables. Scytl Electoral Consulting determina els millors mètodes per mesurar l'eficàcia, la seguretat i el nivell pràctic de les solucions de vot en xarxa.

Success Cases

Related Products with Scytl Electoral Consulting

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.