Scytl Election Training

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Training és una solució personalitzable per a la formació en línia que proporciona un aprenentatge interactiu atractiu i eficaç. Amb personal distribuït per extenses àrees geogràfiques, les autoritats electorals sempre s’enfronten a un repte important a l’hora de planificar i emprendre la formació.Aquest desafiament inclou, habitualment, la gestió d’una programació breu, la provisió de materials de formació al personal i els elevats costos de lliurament i impressió.

Aquests són només uns petits exemples dels obstacles que les autoritats electorals han d’abordar. Scytl Election Training pot ajudar a simplificar aquests obstacles en oferir material formatiu per als treballadors electorals en línia que és atractiu, complet i disponible a gairebé qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Aprenentatge en línia atractiu i interactiu
Podem situar la majoria d'adults en un d'aquests tres estils d'aprenentatge: visual, auditiu o interactiu. La plataforma de formació en línia de Scytl està dissenyada tenint en compte tots els estils d'aprenentatge, la qual cosa garanteix que tots els aprenents rebin unes instruccions coherents i a mida. Scytl Election Training captura i manté l'atenció de tots els aprenents electorals a través de l'ús de tots els mitjans multimèdia, incloent-hi vídeos, locucions i exercicis interactius.

Formació en línia estandarditzada i accessible
La plataforma de Scytl proporciona uns continguts de formació estandarditzats i permet a les autoritats electorals maximitzar-ne l'eficiència, ja que s'asseguren que els treballadors electorals rebin cursos de formació coherents i contrastats. A més, és accessible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.

Formació electoral rendible
En ser un procés formatiu en línia, i facilitar els manuals i els formularis electorals també en línia, no cal que les oficines electorals imprimeixin i distribueixin el material de formació. Scytl Election Training complementa la formació presencial amb programes de formació en línia, la qual cosa redueix els costos en viatges i hores de formació.

Supervisió dels aprenents en cada fase
Superviseu l'evolució de tots els aprenents en cada fase. Les eines integrades de generació d'informes proporcionen una visió clara de la utilització de la plataforma per part de cada aprenent. Les avaluacions proporcionen mesures de comprensió de la informació i alerten de la necessitat d'incidir en les àrees més febles.

Familiarització del personal amb els processos
L'eina de formació en línia de Scytl proporciona formació en línia personalitzada per als treballadors dels centres de votació. Fa una descripció de la configuració de l'equip de les votacions, les polítiques relacionades amb els centres de votació i els procediments del dia de les eleccions. Per ajudar a la formació dels treballadors electorals, Scytl utilitza uns exercicis animats que es poden repetir i que permeten que els aprenents en línia practiquin tan sovint com vulguin.

Múltiples itineraris curriculars de formació
Hi ha moltes jurisdiccions que són úniques i requereixen cursos de formació diversos per a les diferents tasques dels treballadors dels centres de votació. La formació dels treballadors electorals de Scytl està dissenyada per administrar diversos itineraris d'aprenentatge mitjançant un únic nom d'usuari i contrasenya, que faciliten un contingut específic per a la seva feina.

Continguts i informes fets a mida
Scytl Election Training incorpora contingut personalitzat i informes exhaustius que proporcionen material a mida i informació concreta de l'estat de la vostra formació. Aquelles àrees que en eleccions anteriors han estat problemàtiques es poden practicar i reforçar abans del dia de les eleccions a fi de minimitzar les errades. Els informes detallats permeten identificar usuaris que podrien tenir problemes amb el material i necessiten un suport addicional.

Marca personalitzable
Scytl Election Training es pot personalitzar a mida amb marques i imatges específiques de la vostra localitat, fet que millora la vostra presència en línia i fomenta una identificació més propera amb la vostra oficina.

Privacitat de dades
L'arquitectura i els controls de seguretat aplicats a l'interior de la plataforma garanteixen la privacitat de les dades gestionades per la plataforma de formació de Scytl, la qual cosa assegura que les dades personals i els resultats de la participació i de la formació seran accessibles només per a les persones autoritzades.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Training

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.