Scytl Election Planning

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Planning és una interfície en línia intuïtiva i fàcil d’utilitzar que ajuda les oficines electorals a planificar, gestionar i supervisar tots els projectes i recursos relacionats amb l’organització del procés electoral. Disposar d’un pla precís, complet i fàcil de seguir des del començament és vital per aconseguir l’èxit a llarg termini. La capacitat de supervisar les càrregues de treball, visualitzar-ne l’evolució i fer un seguiment del producte final ajuda a complir la programació de les tasques i disminueix les possibilitats que se’n passi alguna per alt.

Aquesta eina de planificació de projectes completa i integrada és en línia i està disponible a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per obtenir més informació sobre com Scytl Election Planning pot simplificar totes les tasques del procés electoral, feu clic a les pestanyes següents.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Planificació de projectes específics per a eleccions
Scytl Election Planning és l'únic producte de planificació centrat en les eleccions que està disponible en el mercat. Ha estat desenvolupat a partir de les necessitats dels funcionaris electorals i el seu personal amb la finalitat d'optimitzar les comunicacions i els fluxos de treball i proporcionar dades interactives a través d'una plataforma configurable en línia. Scytl Election Planning disposa d'un pla de projecte electoral carregat prèviament que alleugereix la càrrega que suposa haver de dur a terme el gran nombre de tasques complexes que impliquen totes les eleccions.

Millora del procés de planificació
Scytl Election Planning és completament en línia i està disponible en diversos idiomes. Se sincronitza fàcilment amb altres eines de gestió de projectes populars per importar i exportar tasques i projectes. Scytl Election Planning s'ofereix com una solució allotjada, de manera que tota la responsabilitat del maquinari i el programari recau en Scytl.

Plataforma eficient
Scytl Election Planning és una plataforma intuïtiva que simplifica la col·laboració en equip i permet que sigui molt directa. Abans, durant o després de les eleccions, poder detectar quines tasques corren el risc d'endarrerir-se o quines àrees necessiten ajuda addicional és fonamental per a les oficines electorals. Scytl Election Planning ofereix la possibilitat de generar informes complets sobre qualsevol camp de dades de tota la plataforma.

Visibilitat de l'evolució en temps real
Les oficines electorals poden comprovar l'estat de diversos departaments i projectes en qualsevol moment, inclosos la preparació dels distribuïdors, els requisits normatius i les preferències del client, per mitjà d'un disseny intuïtiu i atractiu des del punt de vista gràfic.

Informació detallada del projecte
Els calendaris interactius i personalitzats permeten als usuaris desglossar les tasques específiques i fixar-se en les tasques d'un dia, d'una setmana, d'un mes o, fins i tot, d'un any sencer. Scytl Election Planning proporciona una visió de l'estat d'una organització amb taulers de control executius per a cada projecte i recurs.

Generació d'informes d'estat i seguiment de tasques
Ajudeu a garantir que les oficines electorals no oblidin mai cap cita o termini important gràcies a l'ús d'alertes de correu electrònic definides per l'usuari. Aquesta funció alerta la plantilla o els directors mitjançant un correu electrònic quan una tasca està programada per iniciar-se o quan l'estat d'una tasca ha canviat.

Seguiment i cost de la càrrega de treball
Els directors poden determinar si els recursos s'estan emprant d'una manera eficaç i visualitzar els efectes de les decisions relacionades amb els recursos a partir dels resultats d'esdeveniments concrets. Els barems de càrrega de cada recurs es poden configurar per tal de determinar el cost real de totes les tasques relacionades amb l'organització d'unes eleccions.

Autenticació segura
Scytl Election Planning exigeix que els treballadors electorals s'autentiquin per accedir a l'aplicació. L'autenticació es basa en una política de «menys privilegis» i utilitza un model de control d'accés basat en perfils predefinits. Els estrictes controls de seguretat serveixen per detectar les persones no autoritzades i impedir que puguin accedir a l'aplicació.

Registres segurs
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Planning

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.