Scytl Election Logistics

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Logistics és un programari d’inventari de material dissenyat específicament per a la indústria electoral i permet que les oficines puguin gestionar i controlar de manera eficaç els seus actius. Aquesta sòlida eina de seguiment d’actius ubica i supervisa totes les parts de l’equipament utilitzat en els processos electorals i proporciona unes àmplies capacitats per fer auditories i per disposar de la cadena de vigilància.

Aquesta eina de gestió dels actius electorals avantatja moltes tecnologies capdavanteres, ja que encara manté una funció d’escaneig de codi de barres familiar que facilita la corba d’aprenentatge per als usuaris nous. Accessible des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, Scytl Election Logistics permet que les oficines electorals tinguin una visió instantània de l’organització i dels seus actius. Modernitzeu el seguiment dels vostres actius amb Scytl Election Logistics.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Sistema logístic específic per a eleccions
Scytl Election Logistics és el primer sistema de gestió d'actius específic per a eleccions disponible actualment al mercat. Aquest producte innovador ha estat dissenyat especialment per satisfer les necessitats i els requisits de les oficines electorals. La seva flexibilitat permet que la plataforma es pugui personalitzar i així satisfer les necessitats individuals i de les diferents localitats.

Millora del flux de treball dels actius
No us haureu de preocupar mai més de fulls de càlcul sense actualitzar o fonts de dades inconsistents i dispars. Scytl Election Logistics modernitza l'assignació d'equipaments i la verificació de la cadena de vigilància a través de tot el procés electoral. Assegureu-vos que sempre teniu l'inventari actualitzat i sense errades amb el producte de seguiment de material de Scytl.

Desplegament senzill
El sistema d'inventari en línia de Scytl pot desplegar-se amb facilitat a diverses ubicacions i s'hi pot accedir a través d'ordinadors, així com de dispositius portàtils sense fil. Com que es basa totalment en imatges i codis de barres, Scytl Election Logistics minimitza els possibles errors dels operaris i l'inventari mal etiquetat.

Més vigilància de l'inventari
A mesura que els pressupostos governamentals continuen reduint-se, es fa necessària una vigilància dels actius cada cop més acurada. Amb Scytl Election Logistics, la vostra oficina modernitzarà l'enfocament del seguiment dels actius i se'n farà més responsable. La sòlida generació d'informes dota els usuaris amb la capacitat d'auditar al moment i fa visible la cadena de custòdia.

Control dels actius electorals
Scytl Election Logistics utilitza una interfície única per ubicar instantàniament totes les peces de l'equipament relacionat amb les eleccions, fet que permet que les oficines electorals no perdin mai de vista cap dels elements. El sistema segueix els moviments, lliuraments i eliminació de tots els materials electorals i proporciona un registre detallat de l'equipament i actius electorals, inclosa la cadena de vigilància.

Capacitat de generar informes
El producte de seguiment dels actius de Scytl dota les oficines electorals d’una àmplia capacitat per generar informes i permet que es facin informes d'auditories postelectorals en qüestió de minuts i no de dies. Qualsevol camp de la plataforma es pot utilitzar per crear un informe i es pot segmentar per elecció, ubicació o usuari.

Escaneig del codi de barres
El programari de Scytl Election Logistics dota les oficines electorals amb la capacitat de gestionar inventaris més ràpidament i precisa mitjançant l'assignació de codis de barres als elements electorals, i utilitza escàners per a l'entrada de dades. El programari és compatible amb la majoria dels escàners de codis de barres que es connecten als ordinadors.

Mode multiusuari/restringit
Scytl Election Logistics és un sistema de seguiment que permet que les oficines electorals puguin treballar en temps real amb les mateixes dades i també limita els drets d'accés en cas necessari. Scytl permet que les oficines electorals puguin crear diferents noms d'usuari, amb diversos perfils de drets d'accés que controlen els privilegis dels usuaris i mantenen la seguretat del sistema.

Seguiment segur
El model de flux de treball que s'ha aplicat al sistema Scytl Election Logistics ha estat dissenyat tenint en compte els possibles errors humans, les activitats malicioses o els intents de frau. El procés de gestió dels actius fa el seguiment de totes les operacions i garanteix que no hi ha lloc per a errades o pèrdues.

Auditabilitat
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Logistics

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.