Scytl Election Finance

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Finance és un programari de generació d’informes sobre finançament de campanyes electorals en línia que permet a les oficines electorals registrar les contribucions a les campanyes, les despeses i les transferències de fons de manera ràpida i senzilla. Una vegada es registren les dades, es classifiquen automàticament en els formularis de finançament de campanyes en línia corresponents.

Scytl Election Finance dota els treballadors electorals amb la capacitat per obtenir tota la informació sobre les dades de finançament de les campanyes electorals amb uns serveis administratius mínims, cosa que redueix el temps que el personal que treballa en la campanya utilitza per tal de satisfer les sol·licituds d’informació pública, fer còpies i ajudar en la recerca de dades de finançament històriques. Reduïu el nombre de trucades telefòniques i les sol·licituds d’informació respecte al finançament de campanyes electorals amb Scytl Election Finance.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Millora del procés de finançament de campanyes
Scytl Election Finance funciona completament en línia i està disponible en múltiples idiomes, cosa que el fa molt accessible a tothom. Aquest senzill però potent sistema fou dissenyat per accelerar i fer més eficient l'organització i presentació de transaccions, mitjançant un mètode de classificació de dades automàtic en els corresponents formularis de finançament de campanyes en línia.  Reduïu el temps que dediqueu a revisar les dades de finançament de les campanyes electorals a la recerca d'errors de càlculs i omissions simples.

Plataforma intuïtiva de finançament d'eleccions
Scytl Election Finance és una plataforma intuïtiva que fa que l'accés a les dades de finançament de les campanyes sigui fàcil i sense complicacions. S'hi poden cercar tots els informes de finançament de campanyes electorals i permet a l'usuari filtrar per dates, la qual cosa facilita l'obtenció de la informació necessària de manera ràpida i precisa. Modernitzeu l'accés a informació financera fonamental amb Scytl Election Finance.

Augment de la transparència
En facilitar l'accés públic a la informació sobre el finançament de les campanyes electorals, Scytl Election Finance augmenta la transparència de les oficines electorals, la qual cosa fomenta la responsabilitat i la confiança de l'electorat. El sistema ve de sèrie amb la possibilitat d'accedir-hi des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. No cal instal·lar cap programari i tota la informació està disponible immediatament.

Eficient interfície en línia
Scytl Election Finance proporciona una interfície en línia intuïtiva i eficient a votants, mitjans de comunicació, candidats, partits polítics i comitès per tal que investiguin les dades de finançament de les campanyes electorals; també crea recerques personalitzades úniques per a cada visitant. Aquest producte per a la generació d'informes sobre el finançament de les campanyes electorals pal·lia el temps que es dedica a satisfer les sol·licituds d'informació pública i minimitza les interrupcions que pateix a diari el vostre equip.

Presentació gràfica de dades
Scytl Election Finance utilitza gràfics i funcions interactives per captar l'atenció dels visitants al web i simplificar la recerca de la informació que desitgen. Feu més accessibles als visitants les dades de finançament de la vostra campanya mitjançant Scytl Election Finance.

Simplifica l'administració
Les oficines electorals poden registrar les contribucions a les campanyes, les despeses i les transferències de fons de manera ràpida i senzilla mitjançant Scytl Election Finance. Una vegada es registren les dades, es classifiquen automàticament en els formularis de finançament de campanyes en línia corresponents.

Millora de la capacitat de recerca en bases de dades
Scytl Election Finance millora les funcions de recerca en les bases de dades perquè proporciona una interfície web simplificada i un accés complet a les dades per a candidats, partits polítics, comitès i altres entitats que hagin d'enviar informació sobre el finançament de les campanyes. Reduïu el temps que dediqueu a respondre sol·licituds utilitzant les capacitats millorades de cerca en bases de dades de Scytl Election Finance.

Flux de treball segur
El model de flux de treball que s'ha aplicat al producte Scytl Election Finance ha estat dissenyat tenint en compte els possibles errors humans, les activitats malicioses o els intents de frau. Les operacions financeres que es registren en el sistema fan un seguiment de totes les operacions a fi de garantir que no es produeixin errades, desequilibris no autoritzats o fraus.

Auditabilitat
Els productes i aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs», que evita que es puguin modificar els fitxers de registre. Els «immutable logs» (és a dir, registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que impedeix la seva manipulació. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Finance

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.