Scytl Election Configuration

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Configuration permet que els usuaris puguin configurar tots els diversos aspectes d’unes eleccions mitjançant una única plataforma en línia. Amb aquest producte podeu generar paperetes, gestionar la informació dels candidats i els partits, gestionar i assignar els treballadors electorals i fer el cens dels col·legis electorals i dels votants.

Un únic punt de configuració significa estalviar temps en l’aprenentatge i en la navegació a través de múltiples plataformes per acomplir les tasques bàsiques. A més, tenir a l’abast tots els components de la configuració d’eleccions mitjançant una única aplicació significa menys variacions en els protocols i procediments de seguretat. Organitzeu i consolideu les tasques electorals amb Scytl Election Configuration.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Producte de configuració en línia
Scytl Election Configuration és 100% en línia i disponible en diversos idiomes. S'ofereix com una solució allotjada, de manera que tot el maquinari i programari són responsabilitat de Scytl i no representa una càrrega addicional per als vostres recursos.

Configuració d'eleccions des d'un sol lloc
El producte de Scytl permet gestionar fàcilment les tasques de la configuració d'eleccions des d'una única plataforma. Hi ha diversos estils de paperetes per a la configuració, com ara llistes, candidats, candidats no registrats, referèndums, votacions de majoria simple, múltiple o preferencial. A més, Scytl Election Configuration inclou funcions per gestionar i actualitzar la informació dels partits i dels candidats, així com per mantenir actualitzats i sense errors les llistes de votants i centres de votacions.

Sistema segur i flexible
L'arquitectura del sistema fa possible la integració opcional de funcions com ara el suport de so i la configuració d'eleccions simultànies. A més, la plataforma es pot integrar amb diferents fonts de dades i sistemes existents. Scytl Election Configuration acompleix els requisits de seguretat electoral internacionals i garanteix que totes les dades romandran segures.

Gestió de candidats i partits polítics
Scytl Election Configuration gestiona tots els aspectes relacionats amb els candidats, incloent-hi la seva plataforma electoral, l'aprovació i la incorporació de les paperetes i la generació d'informes de finançament de les campanyes.

Generació i configuració de les paperetes
Scytl Election Configuration permet generar i configurar paperetes electrònicament, així com la seva disposició i disseny. Això inclou la data de les eleccions, els noms dels partits polítics, les coalicions i els candidats independents, així com les instruccions sobre com marcar les paperetes de manera correcta.

Gestió dels centres de votació i dels llistats de votants
Amb la plataforma de Scytl es poden definir les circumscripcions i la ubicació dels centres de votació que permeten una millor organització logística i generar els censos electorals. Definiu l'àrea geogràfica corresponent a cada circumscripció electoral i centre de votació, cosa que us permetrà millorar la gestió logística i la generació de llistats de votants.

Gestió dels treballadors electorals
Scytl Election Configuration permet que les oficines electorals puguin organitzar equips de treballadors als centres de votació, assignar-los als diferents centres, coordinar els pagaments i registrar tots els incidents o comentaris del dia de les eleccions.

Autenticació de dades
Scytl Election Configuration requereix que la Junta d'administració electoral importi les dades de configuració a la plataforma. Aquest procés està protegit criptogràficament per mitjà d'un esquema de compartició de secrets criptogràfics que requereix un nombre mínim de membres de la Junta d'administració quan s'importa la configuració d'eleccions.

Integritat de les dades
Les dades de configuració d'eleccions estan protegides per mitjà de protocols criptogràfics avançats basats en signatures digitals. Amb aquesta tecnologia es detecta i s'informa de qualsevol intent de modificació o alteració de les dades de configuració d'eleccions.

Auditabilitat
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Configuration

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.