Scytl Control Dashboard

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Control Dashboard és la plataforma central al voltant de la qual s’afegeixen la resta de productes de Scytl i les dades corresponents. La seva funció principal és proporcionar un visió general gràfica de tota la configuració d’eleccions, que permet als òrgans electorals visualitzar amb facilitat la situació electoral. Totes les dades s’actualitzen en temps real, de manera que, en cas necessari, es pugui donar suport. L’ús d’aquest producte simplifica de manera significativa la gestió del personal i la seva ubicació, la planificació i assignació de tasques, la gestió dels actius i el suport electoral.

Scytl Control Dashboard està dissenyat de manera que les autoritats electorals puguin gestionar i fer un seguiment dels processos electorals de manera senzilla, ja que els proporciona una visió transparent de l’estat de l’organització de les eleccions. Per obtenir més informació sobre Scytl Control Dashboard, feu clic a les pestanyes següents.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Tauler de control dissenyat per a eleccions
Scytl Control Dashboard es l'únic programari del mercat creat específicament per a eleccions i per a la planificació de projectes inclusius, així com per al còmput de dades. Permet que les autoritats electorals puguin gestionar i supervisar de manera eficaç les eleccions, des de la planificació fins a l'avaluació mitjançant una representació gràfica de tots els processos electorals a alt nivell.

Més control i eficiència
Scytl Control Dashboard simplifica la detecció de problemes a partir de l'automatització de graduacions i alertes de problemes, la qual cosa evita que es cometin errors greus. A més, gràcies a la representació gràfica d'informació clau, la plataforma permet que tot l'equip pugui verificar immediatament que tots els punts de control estiguin preparats abans de posar en marxa unes eleccions.

Personalitzat per cobrir les vostres necessitats
Les autoritats electorals són molt diferents arreu del món. Els equipaments de votació, els processos del dia de les eleccions i les lleis electorals són només una petita part dels diversos elements que cal gestionar. Scytl Control Dashboard és personalitzat per a cada client a fi d'assegurar que l'eina és una extensió de les seves necessitats. Gràcies a aquesta personalització, el percentatge de resolució de problemes a la primera trucada és molt alt, alhora que es redueix de manera espectacular la mitjana de temps dedicat a cada trucada.

Supervisió de la càrrega de treball del personal
Scytl Control Dashboard proporciona a les autoritats electorals la possibilitat de visualitzar, en temps real, l'evolució de qualsevol tasca o procés relacionat amb les eleccions mitjançant les funcions de generació i seguiment d'informes.

Solució completa
Scytl Control Dashboard és una solució completa que permet que les autoritats electorals puguin simplificar i millorar de manera significativa els processos organitzatius, com ara la gestió del personal i de les seves ubicacions, l'assignació de tasques, la gestió dels actius i el suport electoral, i la generació d'informes d'incidències.

Informació en temps real
Tota la informació que arriba al Scytl Control Dashboard s'utilitza per alimentar les dades del centre d'operacions (o tauler de control), que proporciona a les autoritats electorals una imatge precisa i transparent de l'estat general del procés electoral, incloses les ubicacions dels actius i del personal electoral. Aquesta imatge s'actualitza en temps real, a mesura que se succeeixen els esdeveniments sobre el terreny. Els funcionaris saben on i quan hi ha problemes logístics, si algun col·legi electoral té alguna dificultat, si l'equipament per votar s'ha programat de manera correcta i si té el rendiment que s'espera.

Integració de la base de coneixements
Aquest mòdul es pot integrar amb el contingut en línia de Scytl Election Training i utilizar-lo a fi de proporcionar al personal de suport i als treballadors electorals un accés senzill per investigar problemes tècnics, del personal o del material electoral. Aquesta eina en línia permet que el personal de suport pugui buscar respostes sobre la marxa sense haver de cercar en cap altre lloc.

Control d'accés basat en perfils predefinits
Scytl Control Dashboard aplica un protocol d'autenticació segur i un model d'accés basat en perfils predefinits, que asseguren que els usuaris tinguin l'accés garantit a les àrees i funcions que estan autoritzats a gestionar.

Integracions de seguretat
Scytl Control Dashboard integra la informació procedent de les diverses fonts i aplicacions, a la vegada que garanteix la integritat i l'autenticitat de les dades. Cap atac ni cap problema de seguretat pot alterar les dades del Control Dashboard.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Control Dashboard

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.