Scytl Results Consolidation

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Results Consolidation recull i computa electrònicament i de manera segura les dades de tots els centres de votació en unes eleccions. Com que permet obtenir i publicar els resultats electorals de manera ràpida i precisa després del tancament de les votacions, ajuda les oficines electorals a mostrar transparència i control del procés electoral.

Amb el producte d’integració de Scytl, milers d’usuaris poden actualitzar els resultats de les circumscripcions en un període breu de temps. Accelereu el procés de recompte i tabulació, mitjançant la integració dels resultats de diferents canals de votació, i publiqueu els resultats en qüestió d’hores i no de dies gràcies a Scytl Results Consolidation.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Seguretat de les paperetes
Scytl Results Consolidation incorpora una protecció criptogràfica potent per evitar interferències malicioses. Es proporcionen justificacions de recepció criptogràfiques o biomètriques als comitès dels centres de votació, i es poden adjuntar a les urnes físiques per garantir-ne la integritat durant l'enviament al centre de recompte. Aquestes justificacions de recepció encadenen totes les transaccions que fan possible que les autoritats electorals puguin reconstruir una operació determinada.

Flexibilitat del sistema
El producte de consolidació de Scytl és compatible amb diversos models i campanyes electorals, i pot escrutar paperetes de diferents canals de votació. Hi ha disponibles diferents interfícies per a la generació de resultats, com ara l'entrada de dades manuals i els fitxers EML. Scytl Results Consolidation està format per components independents que poden proporcionar alts nivells d'extensibilitat, flexibilitat i seguretat amb rutes segures protegides.

Alta velocitat de tabulació
Poder obtenir i publicar els resultats electorals de manera ràpida i precisa després del tancament de les votacions ajuda les autoritats electorals a mostrar transparència i a reduir l'especulació i els rumors, encara que els resultats siguin provisionals.

Control en mans de les autoritats electorals
L'autoritat electoral central supervisa tot el funcionament, i només els membres autoritzats poden començar el procés de recompte amb dades consolidades, fins i tot encara que no totes les circumscripcions hagin acabat d'informar dels resultats tabulats locals.

Transmissió de resultats
Amb Scytl Results Consolidation els centres de votació poden transmetre els resultats per telèfon, PDA o ordinador. Es poden adjuntar justificacions de recepció criptogràfiques o biomètriques a les urnes per garantir-ne la integritat. Els resultats provisionals es poden enregistrar en un sistema centralitzat o descentralitzat.

Consolidació de resultats
La plataforma de Scytl consolida els resultats procedents de tots els centres de votació, incloses tant les paperetes en paper com les electròniques. Scytl Results també tabula resultats de canals de vot remot, com ara el vot per Internet, per correu postal, per telèfon i altres.

Recompte del vot electrònic
Els vots electrònics es transfereixen de manera segura al servei «Mixing» de Scytl, que desencripta els vots i trenca la correlació entre el vot i el votant, amb la qual cosa se'n protegeix la privacitat. Cal una autenticació potent per garantir que ningú pugui desencriptar els vots sense el consentiment de les autoritats electorals.

Distribució d'escons
La plataforma de Scytl es pot adaptar a tota mena d'algoritmes. Un cop s'ha aplicat l'algoritme, el sistema distribueix automàticament els escons.

Integritat i autenticitat dels resultats
Scytl Results Consolidation protegeix la integritat i l'autenticitat dels resultats rebuts de diferents canals de votació o dels diferents centres de votació, de manera que fa impossible que atacants maliciosos puguin modificar els resultats o intentar afegir resultats fraudulents al procés de consolidació. Aquests mecanismes de protecció utilitzen algoritmes criptogràfics avançats, com ara HMAC i les signatures digitals.

Disponibilitat dels resultats
El producte de Scytl s'ha integrat amb diferents tecnologies de comunicació per garantir la disponibilitat de tots els resultats, encara que procedeixin d'àrees aïllades on els recursos tecnològics són limitats.

Auditabilitat
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Results Consolidation

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.