Scytl Participation Administration

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

En determinats països, les votacions no són només un dret, sinó també una obligació. Scytl Participation Administration enregistra i avalua de manera segura i precisa les dades dels votants que efectuen el vot, i ajuda les oficines electorals a crear tots els informes de participació necessaris per tancar completament el procés d’administració electoral.

Scytl Participation Administration és una eina integrada de gestió i generació d’informes en línia que proporciona informes relatius a la participació electoral dels votants, la gestió de multes, les sancions i les justificacions. Per obtenir més informació sobre com Scytl Participation Administration pot simplificar totes les tasques necessàries per a les activitats de tancament del procés electoral relatives a la participació dels votants, feu clic a les pestanyes següents.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Generació d'informes específics per a eleccions

Scytl Participation Administration és l'únic producte de generació d'informes que està dirigit específicament al període postelectoral existent al mercat. Ha estat desenvolupat a partir de les necessitats de funcionaris electorals i votants amb la finalitat d'optimitzar els fluxos de treball i proporcionar informació interactiva per mitjà d'una plataforma configurable en línia. Scytl Participation Administration disposa de plantilles d'informes configurables, cosa que facilita la creació de nombrosos informes oficials necessaris per al tancament del procés electoral referent a l'administració de la participació.

Gestió dels informes des d'una plataforma única

Scytl Participation Administration utilitza una plataforma única per gestionar tots els aspectes relacionats amb les dades electorals, dels votants i dels treballadors electorals. D'aquesta manera, es redueix dràsticament el temps per extreure i integrar totes les dades necessàries procedents de diferents fonts per generar els informes, multes, etc. que calgui.

Personalitzat per cobrir les vostres necessitats

Les autoritats electorals són molt diferents arreu del món. Els informes de tancament i les lleis electorals sobre els requisits dels votants són només una petita part dels diversos elements que s'han de gestionar. Scytl Participation Administration es personalitza per a cada client per garantir que l'eina sigui una extensió de les seves necessitats. Aquesta opció de personalització augmenta l'eficiència de la gestió postelectoral.

Gestió de la participació dels votants el dia de les eleccions

Scytl Participation Administration ajuda les autoritats electorals a gestionar amb eficiència els informes i les tasques relacionades amb la participació dels votants. Els funcionaris electorals poden processar amb seguretat les signatures dels votants i crear llistes de votants que no han exercit el seu vot.

Administració de multes i sancions

Amb la generació d'informes de participació, els òrgans electorals poden processar i fer les notificacions oportunes de multes i sancions per als votants que no han exercit el seu vot.

Gestió de les justificacions

Scytl Participation Administration permet processar les justificacions dels que no han votat. El mòdul gestiona la documentació de justificació de suport, la revisió de les justificacions i els resultats de les justificacions.

Control d'accés basat en perfils predefinits
Scytl Participation Administration aplica un protocol d'autenticació segur i un model d'accés basat en perfils predefinits per garantir que els usuaris tinguin accés només als informes que estan autoritzats a gestionar.

Privacitat dels votants
Els informes electorals i de participació obtinguts mitjançant Scytl Participation Administration protegeixen completament la privacitat dels votants. A més de l'encriptació de dades completa que garanteix en tot moment la confidencialitat tant de la identitat del votant com de les preferències de vot, amb el mòdul d'accés a les dades de vot per a la generació d'informes només es podrà accedir a les dades de participació. D'aquesta manera, es garanteix la provisió d'una segregació correcta i segura de l'accés amb les dades encriptades que contenen les opcions de vot.

Registres immutables i precisió de les dades
Qualsevol informe extret de Scytl Participation Administration aparella les dades de l'aplicació amb els «immutable logs» (registres immutables en català) protegits criptogràficament, la qual cosa assegura la precisió de les dades. La tecnologia registrada de Scytl anomenada «immutable logs» impedeix que es modifiquin els fitxers de registre. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Participation Administration

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.