Scytl Election Night Reporting

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Night Reporting és un programa que presenta els resultats electorals en línia i en temps real per mitjà d’una interfície gràfica eficient, intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Aquesta eina utilitza mapes i gràfics per il·lustrar la participació, el total per tipus de vot i els resultats per centre de votació.

En aprofitar les funcions de Scytl Election Night Reporting, la vostra oficina pot modernitzar la distribució dels resultats de la nit electoral i produir informes descarregables. Aquesta característica augmenta la difusió pública i evita que es depengui de l’equip de TI per publicar els resultats electorals en línia. La sòlida infraestructura de Scytl garanteix una presentació contínua i expandible de la informació i elimina el risc que l’aplicació s’aturi durant períodes crítics de màxim trànsit.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Actualitzacions en la generació d'informes nocturns d'eleccions en temps real
Scytl Election Night Reporting proporciona a les jurisdiccions la capacitat d'actualitzar fàcilment els resultats, ja que es comuniquen per mitjà d'un formulari de dades fàcil d'emplenar que no requereix cap tipus d'experiència ni habilitat informàtica especial. A més, els informes es poden exportar i integrar amb els sistemes existents, de manera que els mitjans de comunicació i altres entitats puguin mostrar els resultats electorals en un format familiar per a ells.

Accés als resultats fàcil d'utilitzar
Scytl Election Night Reporting proporciona als votants, als mitjans de comunicació i als electors mapes interactius i gràfiques de barres per a cada enquesta. Aquesta eina en línia s'ha creat de manera personalitzada per generar informes dels resultats electorals en línia i s'ha dissenyat per tal que el públic pugui trobar fàcilment els resultats que cerca. Els gràfics a mida milloren la presentació dels resultats i els fan més senzills d'entendre.

Plataforma multilingüe
Scytl Election Night Reporting proporciona una funció de generació d'informes multilingüe basada en les necessitats lingüístiques del client. Scytl ha demostrat aquesta capacitat en presentar els resultats en idiomes com ara el rus, gujarati, àrab i xinès mandarí.

Gestió de dades electorals antigues
L'eina de generació d'informes de resultats electorals de Scytl permet als funcionaris electorals arxivar amb facilitat les dades electorals i mostrar-les en un format dinàmic personalitzat. Es poden carregar dades electorals de qualsevol antiguitat a Scytl Election Night Reporting.

Desglossament per tipus de vot
Scytl Election Night Reporting permet desglossar les dades, per exemple, per província, districte o circumscripció, i proporciona amplis detalls sobre la recepció de les votacions, per exemple, el vot anticipat, els residents absents i les devolucions del dia de les eleccions. A més, es poden veure els resultats per comarca o circumscripció i per enquesta o pregunta.

Lliurament d'informes electorals automatitzat
Scytl Election Night Reporting ajuda els directors de la Junta Electoral a distribuir les sol·licituds d'informes dels mitjans de comunicació i dels partits polítics a través d'un sistema de lliurament automatitzat que es gestiona per mitjà d'una llista de destinataris. L'eina de generació d'informes de resultats electorals de Scytl també proporciona resultats electorals descarregables per a l'avaluació i l'anàlisi en múltiples formats de fitxer, com ara CSV, ASCII i XLS.

Anàlisi exhaustiva dels resultats
Les dades dels resultats postelectorals es poden fusionar amb els resultats del cens electoral electrònic, fet que proporciona una potent eina per efectuar anàlisis profundes dels patrons i les tendències de vot mitjançant una informació demogràfica minuciosa.

Millora de la presentació gràfica
La presentació en gràfics de barres per a cada enquesta o incidència en la vostra papereta subratlla visualment els que han obtingut més vots i, alhora, proporciona en detall el nombre de vots rebuts, d'on han vingut aquests vots i el desglossament per tipus de vot.

Integració segura
Scytl Election Night Reporting pot integrar-se amb el programari de tabulació de vots principal, de manera que l'autenticitat i la integritat dels resultats transmesos per a la generació d'informes nocturns d'eleccions queda garantida.

Integritat de les dades
L'aplicació de resultats electorals de Scytl fa un seguiment de la integritat de les dades publicades, i detecta i genera informes de qualsevol anomalia que hi hagi als resultats publicats i als introduïts pels funcionaris electorals.

Autenticació dels funcionaris electorals
Per a la part administrativa de la solució de generació d'informes nocturns d'eleccions, els funcionaris electorals s'han d'autenticar. S'han establert potents controls de seguretat per garantir que només pugui accedir a l'aplicació el personal autoritzat i que es detecti qualsevol intent d'accés no autoritzat.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Night Reporting

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.