Scytl Election Closing Reports

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Closing Reports és una eina de gestió i generació d’informes fàcil d’utilitzar que ajuda les oficines electorals a crear tots els informes complets obligatoris per tancar completament el procés d’administració electoral.

Com a eina de generació d’informes integrada i en línia, facilita els informes sobre les tasques de tancament associades als participants en les eleccions, com ara els votants i els treballadors electorals, les multes i els pagaments, mitjançant els informes finals d’eleccions, que són de compliment obligat des del punt de vista legal. Per obtenir més informació sobre com Scytl Election Closing Reports pot simplificar totes les tasques necessàries per tancar unes eleccions, feu clic a les pestanyes següents.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Generació d'informes específics per a eleccions

Scytl Election Closing Reports és l'únic producte de generació d'informes del mercat que està dirigit específicament al període postelectoral. Ha estat desenvolupat a partir de les necessitats de funcionaris electorals i votants amb la finalitat d'optimitzar els fluxos de treball i proporcionar dades interactives a través d'una plataforma configurable en línia. Scytl Election Closing Reports disposa d'informes d'exemple configurables carregats prèviament, cosa que facilita la creació de nombrosos informes oficials necessaris per al tancament de les eleccions.

Gestió dels informes des d'una plataforma única

Scytl Election Closing Reports utilitza una plataforma única per gestionar tots els aspectes relacionats amb les dades electorals, dels votants i dels treballadors electorals. D'aquesta manera, es redueix dràsticament el temps per extreure i integrar totes les dades necessàries procedents de diferents fonts per generar els informes, pagaments, multes, etc. que calgui.

Personalitzat per cobrir les vostres necessitats

Les autoritats electorals són molt diferents arreu del món. Els informes de tancament, els pagaments dels treballadors electorals i les lleis electorals sobre els requisits dels votants són només una petita part dels diversos elements que s'ha de gestionar. Scytl Election Closing Reports es personalitza per a cada client per garantir que l'eina sigui una extensió de les seves necessitats. Aquesta opció de personalització augmenta l'eficiència de la gestió postelectoral.

Gestió de la participació dels votants i dels treballadors electorals el dia de les eleccions

Scytl Election Closing Reports ajuda les autoritats electorals a gestionar amb eficiència els informes i les tasques relacionades amb la participació dels votants. Els funcionaris electorals poden processar amb seguretat les signatures dels votants i crear llistes de votants que no han exercit el seu vot. Alhora, després del procés de registre i recompte dels treballadors electorals, també es generen llistes de participació fiables.

Administració de multes i pagaments

Amb la generació d'informes de participació, els òrgans electorals poden processar i fer les notificacions oportunes de multes o sancions per als votants que no han exercit el seu vot, així com processar els pagaments per a tots els treballadors electorals que han complert les seves obligacions el dia de les eleccions.

Gestió de les justificacions

Scytl Election Closing Reports permet processar les justificacions de no-participació o de no-emissió de vot. El mòdul gestiona la documentació de justificació de suport, la revisió de les justificacions i els resultats de les justificacions.

Informes finals d'eleccions

Scytl Election Closing Reports gestiona de manera segura la recollida i integració de dades per als informes finals d'eleccions de compliment obligat des del punt de vista legal, així com la publicació i distribució als òrgans electorals corresponents.

Control d'accés basat en perfils predefinits

Scytl Election Closing Reports aplica un protocol d'autenticació segur i un model d'accés basat en perfils predefinits per garantir que els usuaris tinguin accés només als informes que estan autoritzats a gestionar.

Privacitat dels votants

Els informes electorals i de participació obtinguts mitjançant Scytl Election Closing Reports protegeixen completament la privacitat dels votants. A més de l'encriptació completa de les dades que garanteix en tot moment la confidencialitat tant de la identitat del votant com de les preferències de vot, el mòdul d'accés a les dades de vot per a la generació d'informes només podrà accedir a les dades de participació. D'aquesta manera, es garanteix la provisió d'una segregació correcta i segura de l'accés amb les dades encriptades que contenen les opcions de vot.

Registres immutables i precisió de les dades

Qualsevol informe extret de Scytl Election Closing Reports aparella les dades de l'aplicació amb els «immutable logs» (registres immutables en català) protegits criptogràficament, la qual cosa assegura la precisió de les dades. La tecnologia registrada de Scytl anomenada «immutable logs» impedeix que es modifiquin els fitxers de registre. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Closing Reports

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.