Scytl Session Management

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Session Management és una plataforma per a cambres parlamentàries que combina un sistema de gestió de sessions amb una solució de vot automatitzat. Aquestes eines milloren l’eficiència i l’eficàcia de les sessions parlamentàries en reduir el temps dedicat a qüestions com gestionar els punts de l’agenda, les sol·licituds d’intervenció i els vots col·lectius.

Session Management s’ha dissenyat tenint en compte la velocitat i l’adaptabilitat. La utilitat de vot processa temps de resposta inferiors a un segon, fins i tot per a cambres parlamentàries amb més de tres-cents membres. A més, Session Management s’actualitza de manera regular per tal que funcioni amb les tecnologies i els components de maquinari més recents, com ara pantalles tàctils, biometria i sistemes de so.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Gestió de sessions flexible
Scytl Session Management està dissenyat per poder-se adaptar i personalitzar fàcilment a fi de satisfer les necessitats específiques dels nostres clients. Aquesta flexibilitat no es limita només al flux de treball, sinó que també s'aplica al maquinari utilitzat pel parlament, com ara el so, el vídeo i els components d'autenticació.

Eines totals
Session Management inclou totes les funcionalitats necessàries per gestionar les sessions i els processos de vot, des dels punts de l'agenda fins als vots. Des d'una interfície única disponible als terminals del president de la sessió i dels membres de la mesa, es pot configurar, supervisar i gestionar el control de l'assistència, els sistemes de so i vídeo, les sol·licituds per intervenir i la identificació dels membres de la sessió.

Disseny intuïtiu
Scytl Session Management ha estat dissenyat maximitzant la facilitat d'ús en totes les interfícies. Totes les interfícies del programari són gràfiques i molt fàcils d'entendre i utilitzar. La major part de les accions administratives requereixen només un clic o un toc amb el dit. Això permet que els parlamentaris puguin gestionar tota la sessió i el sistema de vot des d'un únic terminal després d'una formació inicial.

Interfície de gestió pels treballadors
La interfície de gestió pels treballadors proporciona eines per controlar tota la sessió parlamentària. Les funcions inclouen la designació electrònica d'escons, la programació de l'agenda i la selecció del mètode de votació. Durant la sessió, els secretaris poden controlar el nombre d'assistents, supervisar les sol·licituds d'intervenció i gestionar les sessions de vot electrònic. En tancar la sessió, la interfície pot generar automàticament informes sobre l'assistència, sobre els resultats de vots individuals i sobre el final de la sessió.

Interfície per als membres del parlament
La interfície dels membres del parlament està equipada amb un sistema d'autenticació que es pot basar en biometria, targetes intel·ligents o codis PIN. La interfície es compon de dos mòduls: un micròfon i un sistema de vot que permet als membres del parlament votar i sol·licitar permís per intervenir.

Pantalla de visualització de les dades de la cambra parlamentària i difusió web
Gràcies al sistema de visualització de la cambra parlamentària de Scytl, la informació del debat i els resultats de les votacions es poden veure en una pantalla ubicada al parlament. A més, l'enllaç de la càmera de la cambra del parlament permet retransmetre debats en directe o en diferit a través d'Internet per a tot el públic.

Vot remot
Scytl proporciona una plataforma de vot per Internet fiable i segura per votar a distància en circumstàncies en què els representants no puguin ser físicament a la cambra parlamentària durant les sessions. Aquest sistema és útil per votar des dels despatxos dels comitès o durant una absència degudament justificada.

Identificació segura
La solució per a la gestió de les sessions parlamentàries de Scytl aplica diferents mecanismes d'autenticació i es pot integrar amb solucions de tercers. Ha estat integrada amb èxit amb un sistema segur d'identificació biomètrica basat en el reconeixement d'empremtes digitals per autenticar els membres del parlament.

Integritat dels resultats
La solució de vot electrònic per a parlaments i assemblees emmagatzema els vots de manera que no es poden modificar. La integritat dels resultats es protegeix salvaguardant els vots emmagatzemats, i els votants poden verificar la integritat dels vots individuals un cop emesos.

Vot electrònic remot segur
Scytl Session Management pot ser integrada amb la solució de votació en línia de Scytl per protegir la privacitat, la integritat, la precisió, la transparència i l'auditabilitat del procés de vot.

Success Cases

Related Products with Scytl Session Management

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.