Scytl eDemocracy Portal

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

El portal eDemocracy de Scytl és una eina de participació dels votants que aprofita la tecnologia pionera per connectar els ciutadans entre ells i amb els seus representants electes. Combinant les pràctiques tradicionals amb l’ús intel·ligent de la tecnologia, els governs i les seves institucions poden consultar els seus ciutadans de manera senzilla, segura i transparent sobre una infinita varietat d’assumptes i temes a un cost raonable.

Scytl eDemocracy Portal fomenta la plena participació ciutadana ja que facilita les eines per entaular un diàleg positiu entre els diversos grups de la població, els partits polítics i les institucions públiques. Doneu veu a les persones per tal que puguin dir la seva pel que fa al seu futur i participin en el procés de presa de decisions amb Scytl eDemocracy Portal.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Simplificació del procés de presa de decisions
Scytl eDemocracy Platform inclou diverses funcionalitats que faciliten el procés de presa de decisions. La plataforma conté eines i recursos d'informació, com ara l'extracció i classificació d'informació per tema, ubicació geogràfica, entitat d'origen i data de creació. Un cop es pren una decisió, es pot enregistrar al sistema juntament amb la justificació per fer-ne un seguiment i difondre-la públicament.

Avaluació de la influència del projecte
Scytl eDemocracy Portal permet a les institucions fer un seguiment amb comoditat dels projectes que estan en marxa i avaluar-ne la influència a partir de factors objectius, com ara objectius quantificables definits prèviament com fites clau o econòmics, i factors subjectius, com ara la percepció de les parts interessades, l'acceptació de la població, la satisfacció d'una població objectiu o l'objectiu del projecte. Tota la informació és organitzada i classificada per tal de facilitar-ne un ús futur quan es prenguin decisions semblants.

Difusió dels resultats del projecte
Scytl eDemocracy Portal proporciona una gran ajuda a les institucions en el procés de comunicació de decisions a les parts implicades. S'hi inclouen múltiples opcions i eines per a la difusió i publicitat de decisions i resultats. Per emetre els resultats es poden utilitzar telèfons mòbils, interfícies en línia, agents de camp, trucades de telèfon, mitjans de comunicació convencionals i altres canals disponibles a la regió.

eParticipation Portal
Scytl eParticipation és un portal en línia que dóna als ciutadans les eines per interactuar entre ells en línia, debatre temes a fòrums o blogs i participar en enquestes i peticions. En ampliar el paper que tenen els ciutadans en la presa de decisions institucionals, Scytl reforça el sentiment de realització personal, compromís i igualtat de condicions alhora que s'atorga legitimitat a les accions polítiques futures.
 
eConsultations
Scytl utilitza les consultes electròniques quan els ciutadans expressen la seva opinió en un procés vinculant i segur al qual es pot accedir a distància per Internet, telèfon, SMS/missatge de text o bé in situ mitjançant el vot per màquina. En veure els temes que afecten directament els ciutadans, els governs i les seves institucions poden adaptar la seva agenda política i la presa de decisions en conseqüència, la qual cosa representa un pas endavant important en l'objectiu d'apropar les institucions als ciutadans i garantir una comunicació més eficaç.

Difusió de resultats i informació
Scytl eDemocracy inclou eines per a la difusió de la informació, com ara les decisions preses per les autoritats locals i la seva justificació. A més, la informació de tercers, com ara donants, es pot difondre fàcilment. Això permet fer un seguiment senzill sobre quan i com s'inverteixen els pressupostos.

Integritat dels resultats
Una de les funcions de seguretat fonamentals incloses als sistemes de votació en línia de Scytl és la signatura digital de la papereta al dispositiu del votant (ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta) abans que es transmeti al servidor de l'urna digital en què es desarà. Aquesta característica fa que ningú, inclosos els administradors del sistema, pugui modificar la selecció del votant i comprometi els resultats de les eleccions.

Auditabilitat
Experts independents poden auditar la solució de vot per Internet de Scytl abans, durant i després del dia de les votacions. La tecnologia de Scytl ha estat auditada per experts independents que han evaluat la seguretat i la tecnologia com a precises i fiables de manera sistemàtica. Entre aquestes organitzacions s'hi troben el Departament d'Estat de Florida, el Centre per a la Recerca en Seguretat Avançada, l'Institut de Tecnologia de les Forces Aèries dels Estats Units, l'Agència de Seguretat de França, la Universitat de Friburg a Suïssa i la Universitat de Trondheim a Noruega. La solució de vot per Internet de Scytl proporciona funcions de «verificabilitat individual» que permeten que els ciutadans puguin verificar que les opinions emeses han estat registrades i comptades de manera acurada.

Privacitat dels votants
L'encriptació completa de les dades garanteix la confidencialitat tant de la identitat del votant com de les preferències de vot. Els vots són encriptats al dispositiu del votant abans de ser emesos i només poden ser desencriptats per la Junta electoral. En el moment en què els vots es desxifren, la separació i la barreja de la informació del votant respecte al seu vot real garanteix l'anonimat total del vot.

Registres immutables
La tecnologia registrada de Scytl anomenada «immutable logs» impedeix que es modifiquin els fitxers de registre. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl eDemocracy Portal

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.