Scytl eConsultations

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl eConsultations és una solució dissenyada per recollir les opinions dels ciutadans sobre els problemes que afecten la seva comunitat. Una consulta electrònica permet als òrgans públics prendre decisions tenint en compte l’opinió dels ciutadans. Això és possible gràcies a l’ús de les úniques mesures de seguretat que ofereix la tecnologia de la votació en línia de Scytl.

En vincular directament els ciutadans amb els problemes que els afecten, els governs i les seves institucions poden adaptar la seva agenda política i la presa de decisions en conseqüència, la qual cosa representa un pas endavant important en l’objectiu d’apropar les institucions als ciutadans i garantir una comunicació més eficaç.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Aprofita la seguretat de la votació en línia de Scytl
Scytl eConsultations utilitza la mateixa tecnologia de seguretat que la nostra solució de votació en línia, que ha estat sotmesa a rigoroses proves i ha estat certificada en dotze països i emprada en nombroses eleccions.

Control del procés de consulta
De manera semblant als processos de consulta electrònica basats en el paper, el control del procés de consulta electrònica queda en mans exclusivament de la Junta de la consulta electrònica. Cap membre del personal té accés a les claus necessàries per consultar o modificar les opinions emeses pels ciutadans, llevat que s'hagin atorgat permisos.

Experiència en l'execució de consultes electròniques
Després d'haver executat dotzenes de consultes electròniques per a governs de tot el món, Scytl és el vostre soci de confiança per als processos d'eDemocracy. El sistema Scytl eConsultations s'ha desplegat en diverses ubicacions, entre elles Madrid, Edmonton, Mèxic i Barcelona.

Complementari al portal eParticipation
El sistema de consultes electròniques es pot utilitzar de manera autònoma o sincronitzat amb el portal eParticipation de Scytl per oferir una gamma completa d'eines de democràcia electrònica que facilita la interacció amb els ciutadans.

Disseny intuïtiu
Reproduïu una experiència d'usuari semblant a la de les consultes en paper per permetre que ciutadans que no tenen coneixements informàtics puguin participar-hi sense formació addicional.

Flexibilitat de la plataforma
Scytl eConsultations es pot adaptar a qualsevol tipus de qüestió i està disponible en múltiples idiomes. Scytl ha elaborat solucions en rus, gujarati, àrab, xinès mandarí i tagal. A més, es pot connectar fàcilment amb el portal eParticipation de Scytl.

Autoverificació dels ciutadans
Els ciutadans disposen d'una justificació de recepció amb un identificador únic que els permet comprovar que les seves opinions han arribat a la Junta de la consulta electrònica i que s'han comptat. L'aleatorietat de la justificació de recepció de Scytl impedeix la difusió de les opcions seleccionades pels ciutadans, la qual cosa evita qualsevol intent de coerció o venda d'opinions.

Adaptat a les persones cegues i amb discapacitat visual
Scytl té en compte les necessitats específiques dels ciutadans amb discapacitats i els permet participar en processos de consulta electrònica sense ajuda alhora que els garanteix totalment la seva privacitat. Scytl pot proporcionar a les autoritats electorals diverses opcions de zoom i contrast per a les pantalles, instruccions de so per a les paperetes i l'ús de teclats amb sistema Braille.

Disponible per a Google Android, Apple iOS i Blackberry
La tecnologia d'encriptació de la votació en línia de Scytl és compatible amb els dispositius amb Google Android™, Blackberry i Apple® iOS i ofereix el mateix nivell de seguretat que la versió per a ordinador. En encriptar l'opinió del ciutadà al dispositiu abans d'emetre-la, Scytl és l'únic proveïdor capaç de garantir una seguretat total en tot el procés, des del ciutadà fins al recompte final.

Integritat dels resultats
Una de les funcions de seguretat fonamentals incloses als sistemes de votació en línia de Scytl és la signatura digital de les opcions seleccionades al dispositiu del ciutadà (ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta) abans de transmetre-les al servidor de l'urna digital en què es desaran. Aquesta característica fa que ningú, inclosos els administradors del sistema, pugui modificar la selecció del ciutadà i comprometi els resultats de la consulta electrònica.

Auditabilitat
Experts independents poden auditar la solució de vot per Internet de Scytl abans, durant i després del dia de les votacions. La tecnologia de Scytl ja ha estat auditada per experts acadèmics i organitzacions internacionals independents en el camp de l'administració electoral, que han determinat de manera sistemàtica que la seguretat i la tecnologia són precises i fiables. Entre aquestes organitzacions s'hi troben el Departament d'Estat de Florida, el Centre per a la Recerca en Seguretat Avançada, l'Institut de Tecnologia de les Forces Aèries dels Estats Units, l'Agència de Seguretat de França, la Universitat de Friburg a Suïssa i la Universitat de Trondheim a Noruega. A més, la solució de vot per Internet de Scytl proporciona funcions de «verificabilitat individual» que permeten que els ciutadans puguin verificar que les opinions emeses han estat registrades i comptades de manera acurada.

Privacitat dels ciutadans
L'encriptació completa de les dades garanteix el secret tant de la identitat del ciutadà com de les preferències en la consulta electrònica en tot moment. Les opcions seleccionades estan encriptades al dispositiu de vot del ciutadà abans no s'emetin, i només poden ser desencriptades per la Junta de la consulta electrònica. En el moment en què es desxifren les opinions emeses, la separació i la barreja de la informació del ciutadà respecte a les seves seleccions reals garanteix l'anonimat total de la seva opinió.

Registres immutables
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl eConsultations

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.