Scytl Phone Voting

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Phone Voting és un sistema de vot que permet que els ciutadans puguin votar a través de telèfons fixos o mòbils de manera privada, tant al centre de votació com des de casa. Aquest sistema de vot telefònic està dissenyat per proporcionar alternatives als residents absents i millorar l’experiència de vot per a votants discapacitats i per als qui pateixen dificultats en la parla.

Per als qui viuen en àrees llunyanes on no hi hagi cobertura d’Internet o sigui escassa, Scytl ha desenvolupat un sistema de vot telefònic que permet que tots els votants puguin emetre el vot de manera privada amb una línia fixa estàndard o amb un telèfon mòbil. Per obtenir més informació sobre Scytl Phone Voting, feu clic a les pestanyes següents.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Opció de vot rendible
En reduir els costos logístics i d'altres necessaris per facilitar un mecanisme de vot accessible en tots els centres de votació, Scytl Phone Voting proporciona una solució menys cara que els sistemes de vot convencionals. També és una opció més rendible que els mètodes de vot tradicionals per als absents o per als qui ho fan per correu.

Votacions multicanal
Scytl Phone Voting es pot utilitzar fàcilment amb Scytl Online Voting o amb sistemes de votació de tercers per proporcionar múltiples canals de votació en paral·lel. D'aquesta manera, es garanteix que només s'emet una papereta per votant, independentment dels canals de votació utilitzats.

Foment de l'exercici dels drets dels votants mitjançant la tecnologia
Scytl Phone Voting està dissenyat per facilitar que votants analfabets o votants amb discapacitats puguin votar de manera privada i independent en el centre de votació o des de casa. A més, el vot telefònic proporciona una alternativa eficient per a la votació de les persones absents, ja que ho permet fer als votants de les àrees rurals amb una cobertura d'Internet mínima o sense accés a ordinadors.

Validació del votant
Scytl Phone Voting dóna als votants un justificant de recepció «comptat com a emès» especial, que els informa que la papereta ha estat registrada de manera correcta pel sistema. Després que hagi acabat el recompte, també es pot utilitzar el justificant de recepció per validar si la papereta emesa s'ha inclòs en el recompte final. Aquesta és una potent funció patentada de la tecnologia de vot telefònic de Scytl.

Instruccions de veu clares
Scytl Phone Voting dóna als votants unes instruccions de veu clares, la qual cosa els facilita extremadament l'acció de votar, fins i tot en el cas de paperetes complicades en què hi ha un gran nombre de candidats o qüestions que estan ordenades preferencialment. El sistema de vot telefònic de Scytl s'adapta amb facilitat a les variacions locals en la pronúncia perquè els noms dels candidats no es puguin confondre. També és compatible amb altres funcions avançades com el control del volum i la velocitat.

Facilitat del vot telefònic
Per emetre paperetes mitjançant Scytl Phone Voting, els votants utilitzen el teclat del telèfon amb el qual seleccionen una pregunta cada vegada. Els votants poden ometre les preguntes en què no estiguin interessats però, un cop arribin al final de la papereta, seran informats de totes les preguntes que no hagin respost i tindran l'oportunitat de tornar a revisar-les i votar abans d'emetre la seva papereta. La plataforma de vot telefònic de Scytl té en consideració les directrius d'usabilitat per facilitar el procés de vot i, en cas necessari, donarà formació al votant abans de les eleccions per mitjà d'una línia de telèfon gratuïta.

Control del procés de vot
De manera semblant a les eleccions que tenen el paper com a principal element, el control del procés de vot telefònic queda exclusivament en mans de la Junta electoral. Cap administrador del sistema ni cap altre funcionari amb privilegis en el sistema poden consultar o modificar els vots.

Privacitat dels votants
De manera semblant a la votació en línia, Scytl utilitza una seguretat basada en un encriptació avançada que garanteix la privacitat dels votants i la integritat dels resultats electorals. Un cop el votant confirma la seva opció de vot, aquesta es protegeix individualment mitjançant un protocol criptogràfic específic i, a continuació, s'emmagatzema en l'urna de manera segura. En el cas del vot en el centre de votació, el mateix telèfon es pot utilitzar per emetre diferents paperetes de votants diversos. La solució no permet tornar a emprar cap dada ni informació d'un vot anteriorment emès en el mateix telèfon.

Guanyar la confiança dels votants
De manera semblant a la votació en línia, el votant obtindrà un justificant de recepció «comptat com a emès», que informa el votant que la papereta ha estat registrada pel sistema. Després que hagi acabat el recompte, el votant també la pot utilitzar per validar si la papereta emesa s'ha inclòs en el recompte final.

Auditabilitat
Experts independents poden auditar Scytl Phone Voting abans, durant i després del dia de les eleccions. A més, de manera semblant als vots per Internet, el sistema de vot telefònic aplica la tecnologia registrada anomenada «immutable logs» per registrar totes les activitats que es porten a terme en la plataforma de votació, que empra mecanismes criptogràfics avançats per evitar la modificació dels fitxers de registre.

Success Cases

Related Products with Scytl Phone Voting

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.