Scytl Kiosk Voting

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Kiosk Voting utilitza un PC estàndard com a màquina de vot electrònic segur, accessible i fiable per al dia de les eleccions. Es pot utilitzar per portar a terme tots els processos electorals d’una manera segura i pràctica amb els estàndards més elevats d’usabilitat i accessibilitat.

El sistema de vot per màquina també està dissenyat per satisfer les necessitats de les persones cegues i amb discapacitat visual, ja que empra opcions amb zoom, contrast i so. Aquestes característiques permeten als electors votar sense la necessitat d’ajuda d’un tercer. Elimineu la necessitat de les paperetes de paper i faciliteu l’accessibilitat als votants amb Scytl Kiosk Voting.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Vot electrònic segur
Scytl Kiosk Voting incorpora funcions de seguretat úniques que proporcionen transparència i fiabilitat. Com a part de la solució de votació en línia de Scytl, és el producte més fiable per als processos d'automatització electoral.

Referències significatives en les votacions en línia
Les solucions de vot per Internet de Scytl també s'han utilitzat als Estats Units, França, Suïssa, el Regne Unit, Noruega, Austràlia, l'Índia i els Emirats Àrabs Units, entre d'altres. A més, Scytl és l'únic proveïdor de vot en línia que ha estat auditat per dotze països.

Procés de votació senzill i conegut
Scytl Kiosk Voting reprodueix un procés semblant a les eleccions que tenen el paper com a principal element, i permet que la gent amb diversos nivells de coneixements informàtics pugui votar fàcilment, sense cap formació addicional. El sistema de paperetes en línia es pot configurar per replicar l'estil de les paperetes en paper.

Manteniment del control del procés de votació
De manera semblant als processos que tenen el paper com a principal element, el control dels processos de vot per màquina queda en mans, exclusivament, de la Junta electoral. Cap membre del personal té accés a les claus necessàries per consultar o modificar els vots emesos pels ciutadans, llevat que s'hagin atorgat permisos específics.

Adaptat a les persones cegues i amb discapacitat visual
Scytl té en compte les necessitats específiques dels votants amb discapacitats i els permet participar en eleccions sense necessitar assistència, tot garantint-los completament la seva privacitat. El sistema de votació en línia de Scytl és compatible amb múltiples dispositius d'ajuda que faciliten l'accessibilitat, des de lectors de pantalla fins a dispositius d'inhalació i exhalació.

Interfície per a pantalla tàctil
Scytl Kiosk Voting és fàcil d'usar per a tots els votants. Proporciona una interfície per a pantalla tàctil fàcil d'utilitzar que facilita el procés de vot a tothom, independentment del nivell d'alfabetització o dels coneixements informàtics.

Control del procés de vot
De manera semblant a les eleccions que tenen el paper com a principal element, el control del procés de vot per màquina queda en mans, exclusivament, de la Junta electoral. Cap administrador del sistema ni cap altre funcionari amb privilegis en el sistema poden consultar o modificar els vots.

Validació del votant
Scytl Kiosk Voting dóna als votants un justificant de recepció «comptat com a emès» especial, que els informa que la papereta ha estat registrada de manera correcta pel sistema. Després que hagi acabat el recompte, també es pot utilitzar el justificant de recepció per validar si la papereta emesa s'ha inclòs en el recompte final. Aquesta és una potent funció patentada de la tecnologia de vot per màquina de Scytl.

Integritat dels resultats
La signatura digital de la papereta en el vot per màquina s'emmagatzema en l'urna digital, i és una de les funcions de seguretat essencials ofertes pels sistemes de vot electrònic de Scytl. Aquesta característica fa que ningú, inclosos els administradors del sistema, pugui modificar la selecció del votant i comprometi els resultats de les eleccions.

Auditabilitat
Experts independents poden auditar les solucions de vot per Internet de Scytl abans, durant i després del dia de les eleccions. La tecnologia de Scytl ha estat auditada per experts acadèmics i organitzacions independents que han trobat de manera sistemàtica que la seguretat i la tecnologia són precises i fiables. Entre aquestes organitzacions, s'hi troben el Departament d'Estat de Florida, el Centre per a la Recerca en Seguretat Avançada, l'Institut de Tecnologia de les Forces Aèries dels Estats Units, l'Agència de Seguretat de França, la Universitat de Friburg a Suïssa i la Universitat de Trondheim a Noruega. La solució de vot per màquina de Scytl pot proporcionar funcions de «verificabilitat individual» que permeten que els votants puguin verificar que els vots s'han registrat i comptat de manera convenient.

Privacitat dels votants
L'encriptació completa de les dades garanteix la confidencialitat tant de la identitat del votant com de les preferències de vot en tot moment. Els vots són encriptats a la màquina abans de ser emesos i només poden ser desencriptats per la Junta electoral. En el moment en què els vots es desxifren, la separació i la barreja de la informació del votant respecte al vot real garanteix l'anonimat total del vot.

Registres immutables
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Kiosk Voting

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.