Scytl ePollBook

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl ePollBook és una solució innovadora que transforma el concepte tradicional de cens electoral electrònic i el converteix en un sistema de gestió integral de circumscripcions. A més a més d’agilitzar el registre i la verificació dels votants, Scytl ePollBook facilita als funcionaris electorals la gestió centralitzada i la visibilitat en temps real a mesura que es desenvolupen les eleccions.

Scytl ePollBook és l’única solució que proporciona la funcionalitat avançada de Scytl eDemocracy Platform. Des d’un únic tauler de control, els funcionaris electorals poden gestionar l’inventari del cens electoral, fer canvis d’última hora i realitzar un seguiment de les activitats electorals en diferents centres de vot.

Scytl ePollBook és útil tant per als períodes de vot anticipat com durant el dia de les eleccions i es pot fer servir en tota mena d’ubicacions de vot, inclosos els centres de vot supraterritorials (o “super precincts”).


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Càrrega ràpida dels fitxers dels votants i canvis d'última hora.

Scytl ePollBook permet utilitzar una connexió sense fil per carregar la darrera informació del votant simultàniament a tots els censos electorals, en pocs minuts.

Visibilitat de les eleccions en temps real des d'un tauler de control personalitzable.

Scytl ePollBook facilita que els funcionaris electorals puguin fer el seguiment de totes les activitats que els interessen. Poden veure fàcilment si s'estan acabant les existències, si l'afluència de votants està disminuint o si es necessiten més registres del cens electoral. Aquests problemes potencials es poden solucionar de manera proactiva abans no sigui massa tard.

Reducció de l'error humà i dels temps d'espera

Estalvi de temps, costos i errors manuals en comparació amb els censos electorals en paper. Independentment de quin sistema de votació utilitzi la vostra oficina electoral, s'assignen els estils de paperetes i les circumscripcions adequades per a cada votant. Això garanteix que sempre s'emeti la papereta correcta. Scytl ePollBook també agilitza el registre del votant presencial, la qual cosa redueix espectacularment els temps d'espera.

Suport als treballadors del cens i als votants amb discapacitat

Scytl ePollBook s'ha dissenyat pensant en el col·lectiu de persones amb discapacitat. El color, el contrast i la mida de les lletres de cada pantalla causen menys fatiga ocular als secretaris electorals que treballen moltes hores durant la jornada.

Ideal per als centres de vot supraterritorials

Scytl ePollBook és perfecte per al vot presencial tradicional i per als centres de vot, fins i tot els supraterritorials, i ofereix totes les funcions necessàries per als censos electorals electrònics actuals, com ara sincronització en xarxa, compatibilitat de documents d'identitat, permís de conduir o captura de signatura, entre d'altres.

La sincronització de dades garanteix que la informació del votant estigui sempre actualitzada.

Amb la funcionalitat de sincronització avançada de Scytl ePollBook, no hi fa res on decideixi dipositar el seu vot un votant, tant si és de manera anticipada com en el centre de vot el mateix dia de les eleccions, ja que totes les seves dades estan sempre actualitzades amb l'historial més recent de vot i, a més, estan disponibles en totes les ubicacions de vot.

 

 

Generació d'informes avançats durant les eleccions i després.

Des de simples llistats de les persones que han votat fins a complexes anàlisis sobre l'hora més adequada per votar en cada ubicació de vot, les solucions Scytl ePollBook i eDemocracy Platform gestionen els grans volums de dades que es generen en unes eleccions i asseguren que els funcionaris puguin obtenir informes puntuals quan els necessitin.

 

Protecció de la inversió amb una aplicació independent del programari

Scytl ePollBook és independent del programari, de manera que es pot instal·lar simultàniament en tauletes amb sistemes Windows i Android. A més a més, l'aplicació es pot transferir fàcilment a qualsevol altra plataforma de programari i sistema operatiu que els funcionaris electorals vulguin fer servir ara o en el futur. Això minimitza l'ús de programari patentat, més costós, i la necessitat d'haver d'actualitzar tot el programari alhora.

Encriptació de dades

Les dades confidencials referents a la informació personal o de participació dels votants estan ben protegides mitjançant una combinació de mètodes de criptografia i mecanismes de control d'accés basats en perfils predefinits.

Integritat de les dades

L'encriptació addicional del canal de comunicació protegeix encara més la integritat i la privacitat de les dades, durant l'intercanvi entre censos electorals electrònics, i garanteix que els agents externs no hi tinguin accés.

Autenticitat de les dades

L'autenticitat de les dades de configuració i la informació recollida pels censos electorals electrònics estan protegides amb mètodes criptogràfics mitjançant certificats que garanteixen la integritat i l'origen de les dades, així com el control de l'accés i les mesures de procediment.

Auditoria de les dades

Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia patentada anomenada “Immutable logs” (registres immutables) que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els registres immutables estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Protecció de dades

Gràcies a l'ús de protocols criptogràfics avançats, mètodes de control d'accés basats en perfils predefinits i altres mesures de seguretat, els funcionaris electorals tenen la garantia que els registres dels votants i les dades electorals estaran segurs i protegits. Encara que s'extraviés un dispositiu de cens electoral, o algú el robés, cap persona no autoritzada podria accedir a les dades ni es vulneraria de cap manera la privacitat dels votants.

Success Cases

Related Products with Scytl ePollBook

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.