Scytl Election Help Desk

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Help Desk és un producte en línia que gestiona qualsevol de les múltiples incidències que poden sorgir mentre es planifiquen i es duen a terme unes eleccions. El nostre producte ajuda els funcionaris electorals a proporcionar una informació precisa i puntual al públic. Les regles de redirecció de trucades garanteixen que les incidències s’adrecin al personal apropiat.

Scytl Election Help Desk és l’única solució de servei d’assistència tècnica específica per a eleccions existent al mercat. Aquest producte de suport a les eleccions permet a l’equip del centre d’atenció telefònica enregistrar les incidències de les eleccions, adreçar-les al personal adequat i proporcionar solucions d’una manera ràpida i precisa. Modernitzeu el vostre servei de suport a les eleccions amb Scytl Election Help Desk.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Generació d'informes de suport a les eleccions en temps real
Els funcionaris electorals tenen accés a informació en temps real, com ara saber quan i on manquen subministraments i quins centres electorals experimenten qualsevol tipus de dificultat. Scytl Election Help Desk inclou una utilitat de generació d'informes personalitzable que es pot executar sota demanda o que es pot programar per tal que s'executi de manera periòdica. Un tauler de control visual proporciona als funcionaris electorals un resum instantani de l'execució del servei d'assistència tècnica, fet que redueix la necessitat de generar informes individualitzats. A més, les auditories postelectorals es poden modernitzar gràcies a la informació aplegada durant les eleccions.

Resolució ràpida i ben definida
Scytl Election Help Desk proporciona les eines per a la resolució immediata de les incidències dels votants, els treballadors electorals i l'equipament, i guia l'equip del servei d'assistència tècnica en tots els passos necessaris per resoldre la trucada mitjançant un arbre de decisions personalitzat i basat en els vostres processos. Els errors de l'operari es minimitzen gràcies a les opcions desplegables i als fluxos de treball personalitzables. Resoleu les incidències del suport a les eleccions de manera puntual gràcies a Scytl Election Help Desk.

Plataforma de suport específica per a eleccions
Scytl Election Help Desk és l'únic servei d'assistència tècnica específic de les eleccions existent al mercat que s'encarrega de cobrir les necessitats dels funcionaris electorals. La seva interfície personalitzable s'adapta a tots els requisits específics de cada jurisdicció, alhora que s'integra fàcilment amb les bases de dades i el programari de tercers.

Redirecció automàtica de les incidències
L'usuari pot definir regles per proporcionar diversos protocols de redirecció de les trucades. Cada incidència s'adreça a la persona o al departament de l'organització adequat per correu electrònic, per mitjà d'un missatge de text o mitjançant l'accés directe a l'eina en versió web. Les incidències també es poden redirigir en funció del temps, mitjançant la notificació automàtica a les persones o els grups quan no s'ha editat una incidència, quan no s'hi ha actuat o quan s'ha tancat durant un període predeterminat.

Interfície de servei d'assistència tècnica multilingüe
La interfície multilingüe de Scytl permet al personal del servei d'assistència tècnica per a eleccions triar l'idioma amb què es trobin més còmodes. El personal pot enviar sol·licituds en qualsevol idioma, i la plataforma de Scytl detecta i configura automàticament les preferències d'idioma per adreçar les sol·licituds als agents que dominen aquests idiomes.

Fàcil d'utilitzar en dispositius mòbils
Amb Scytl Election Help Desk, el personal del servei d'assistència tècnica té accés durant tot el dia a les dades essencials del client a través de la nostra aplicació en línia per a mòbils. Com a resultat, el personal pot prestar als clients un servei d'atenció excepcional independentment de la seva ubicació, amb totes les dades que necessiten al seu abast. Tant si és fora del despatx, en una reunió o a les instal·lacions del client, el vostre equip tindrà la capacitat de canviar la prioritat de la càrrega de treball sobre la marxa.

Gestió de dades segura
Scytl Election Help Desk s'ha dissenyat tenint en compte dues grans àrees de seguretat.  La protecció de la privacitat de les dades garanteix que no es difondran les dades personals d'aquelles persones que accedeixin al servei d'assistència tècnica en línia, i que tampoc no hi podran accedir tercers. Un flux de treball segur garanteix que les incidències obertes segueixin el flux de treball establert i que no s'ometi cap pas sense autorització prèvia.

Auditabilitat
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Help Desk

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.