Notícies

Llegiu les últimes notícies sobre Scytl i la modernització electoral: projectes, clients, innovacions tecnològiques, informes sobre el sector, avenços en seguretat i participació en esdeveniments, entre d’altres.

Comitès electorals de més de 15 països aprenen sobre les pràctiques recomanades per a la modernització electoral

El 14è Simposi Internacional d’Afers Electorals va reunir organismes internacionals de gestió electoral, ONGs, organismes donants i experts en tecnologia electoral d’arreu del món per compartir experiències, debatre sobre les reptes constants en l’àmbit de la gestió electoral i reforçar les relacions internacionals.

Durant els dos dies de conferències a Sri Lanka, els assistents al simposi van poder valorar els coneixements i l’experiència de Scytl, ben representats per les reeixides implementacions del vot per Internet a Austràlia, a França i al Canadà i les solucions de formació per a treballadors electorals al Regne Unit i als Estats Units, així com la consolidació de resultats electorals en temps rècord i els informes de la nit electoral a França, a la Costa d’Ivori, a Espanya i als Estats Units.

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.