Infographic Spanish General Elections – Training, Electronic Poll Book, Results Management

Amb el 90% dels vots escrutats en menys de 2 hores des del tancament de les votacions durant la Nit Electoral del 20 de desembre de 2015, Scytl va establir un nou rècord per a la transmissió i la publicació dels resultats electorals, sent les més ràpides i eficients dels últims 30 anys d’eleccions democràtiques a Espanya.

La tecnologia de Scytl va marcar un important pas endavant en la modernització i digitalització del procés electoral a Espanya, donant lloc a eleccions més eficients, escalables, sostenibles i transparents.

If the content is not displaying you can click here to download the PDF file.