Eleccions Nacionals UEA 2019 – Infografia

Llegiu més detalls sobre les eleccions de 2019 aquí, i mireu el cas d’èxit.

If the content is not displaying you can click here to download the PDF file.