Eleccions al Parlament Europeu 2019 – Cas d’èxit

Per gestionar un repte tan exigent, els experts en eleccions i tecnologia de Scytl van utilitzar Scytl Election Night Reporting. Un cop el soci Kantar havia recollit els resultats de cada país, van ser transmesos de forma segura al centre de dades albergat per Scytl a Barcelona. A continuació, l’equip de Scytl va processar les dades i les va pujar a una infraestructura basada en el núvol on les dades es facilitaven per ser revisades per funcionaris del Parlament Europeu. Un cop aprovats, els resultats es van publicar al lloc web oficial de les Eleccions de la Unió Europea, albergat també per Scytl, tant a escala nacional com europea. En aquesta ocasió, es van poder enviar les dades automàticament a través dels canals de xarxes socials de la Unió Europea.

If the content is not displaying you can click here to download the PDF file.