Video Introduction Online Voting for Political Parties

El Vot per Internet per a Partits Polítics: Ajudant a Augmentar la Participació Electoral i a Proporcionar Eleccions Més Segures i Eficients

En temps d’apatia electoral, és possible que els partits polítics millorin la comunicació i proporcionin un accés pràctic de votació als membres dels seus partits i, com a resultat, augmentar la participació electoral i l’accessibilitat dels votants, alhora d’oferir un procés electoral més eficient i segur.

En aprofitar una plataforma accessible, segura i provada per votar per Internet, els partits polítics poden arribar a un major nombre de votants elegibles, atraure nous votants, promoure la màxima participació dels membres del partit, assegurar la privacitat dels votants i la integritat dels vots.

˙