Universitats

La preocupació d’escoles i universitats per augmentar la participació a les eleccions estudiantils i per simplificar la logística relacionada amb l’organització d’aquestes eleccions és cada vegada més accentuada. En el context d’una societat digital, l’ús de tecnologies innovadores de la informació i la comunicació permet que les universitats puguin millorar l’experiència de vot dels seus alumnes i alhora oferir més comoditat als administradors d’eleccions de les facultats.

Universitats

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.