Juntes d'accionistes

Ateses les tendències econòmiques mundials i la quantitat d’escàndols financers a les altes esferes, la importància de la gestió corporativa i la transparència s’ha fet palesa a tots els racons del món i a tots els sectors industrials. Organitzacions de tot el món s’han compromès a assolir aquesta transparència mitjançant el foment de la participació dels accionistes a les juntes d’accionistes.

Juntes d'accionistes

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.