Eleccions professionals

Scytl ajuda les organitzacions de tipus associatiu a promoure la participació dels socis als processos de presa de decisions, tot implementant el vot en línia a les seves eleccions i, alhora, optimitzant els costos. Per fomentar la participació de votants, les organitzacions podrien triar entre implementar escenaris de vot 100% electrònics o híbrids: el vot per correu, vot per telèfon o el vot en línia, ja sigui remot o in situ. La familiaritat dels socis de les organitzacions amb les tecnologies de la informació i la comunicació és clau a l’hora de decidir implementar el vot 100% electrònic o híbrid.

Eleccions professionals

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.