Eleccions polítiques

Molt sovint, les eleccions polítiques són descrites com l’operació logística més gran i complexa que emprèn un país en període de pau. Malgrat que s’espera que els òrgans de gestió de les eleccions duguin a terme eleccions lliures, justes i transparents per a tots els participants, cada cop apareixen més dificultats a l’hora de fer front a les diferents fases del procés electoral.
En oferir una solució de modernització total de les eleccions destinada a automatitzar les operacions electorals, Scytl ajuda els òrgans de gestió de les eleccions a reduir els riscos i els costos, maximitzar la productivitat, augmentar l’eficiència, incrementar la transparència i estandarditzar el cicle de treball electoral. La nostra àmplia experiència arreu del món també ens permet adaptar-nos a les infraestructures existents, superar les limitacions i les barreres lingüístiques i, al mateix temps, acompanyar pas a pas els òrgans de gestió de les eleccions en els seus projectes de modernització electoral.

Eleccions polítiques

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.