Eleccions en els sindicats de treballadors

Un dels reptes més grans als que han de fer front els sindicats de treballadors és connectar els líders amb els seus associats. La capacitat d’arribar als socis i involucrar-los dotarà els sindicats de més transparència i legitimitat; i les eleccions solen ser la millor oportunitat perquè els socis participin activament en una organització. Les innovadores tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen alternatives als sindicats que intenten reduir la seva despesa i augmentar la participació electoral.

Eleccions en els sindicats de treballadors

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.