Consultes i referèndums electrònics

Atès que els governs han de fer front cada cop més a demandes de major transparència i responsabilitat, interactuar millor amb els ciutadans és un dels passos clau cap a la realització de democràcies més transparents. Després que Internet s’hagi convertit en el canal de comunicació més important, les innovadores tecnologies de la informació i la comunicació poden proporcionar eines per a millorar la gestió de la participació i facilitar l’interacció de la ciutadania amb els governs.

Consultes i referèndums electrònics

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.