e-Election Platform

La plataforma electoral electrònica de Scytl és una solució completa per dur a terme processos electorals segurs i la gestió dels votants en eleccions polítiques, referèndums i consultes electròniques, universitats, parlaments i assemblees, eleccions sindicals, eleccions professionals i votacions en juntes d’accionistes.

La nostra plataforma integral cobreix tot el cicle electoral, des del període preelectoral fins al dia de les eleccions i fins al període postelectoral, amb funcionalitats fetes a mida segons les tasques que calen en cada cicle. Els beneficis d’una solució total asseguren una funcionalitat completa en la gestió d’eleccions sense buits per cobrir, una gestió i un suport simplificats, una millora en la integració de dades i la màxima seguretat i transparència.


Click to enlarge

Feu clic per ampliar

L’estructura de Scytl e-Election Platform

Aquesta plataforma sòlidament estructurada de Scytl està formada per tres capes principals. En primer lloc, una capa de funcionalitat modular que permet seleccionar productes específics per cobrir els requisits actuals i fer-los créixer segons convingui. A continuació, la plataforma ofereix una capa d’integració que facilita una consolidació contínua no només amb els productes de Scytl, sinó amb maquinari de tercers, programari i sistemes preexistents; així permet la integració de dades i processos, i una plena visibilitat a través dels cicles electorals. I, finalment, el nucli, que utilitza una base de dades dinàmica per a la integració de dades, la neteja i l’eliminació de dades duplicades; empra el generador d’informes, que proporciona l’accés als quadres de comandament que faciliten una vista completa del cicle electoral; i fa ús de la capa del marc de seguretat, que proporciona una seguretat integrada i pionera al llarg de tot el cicle electoral.

 
Feu clic per ampliar

Scytl Security Layer

Les solucions de Scytl incorporen l’exclusiva tecnologia en seguretat criptogràfica específica per a eleccions, protegida amb més de 40 patents i sol·licituds de patents internacionals que garanteixen la màxima seguretat, transparència i auditabilitat en tot tipus d’eleccions. Basat en criptografia avançada, el marc de seguretat de Scytl permet que l’encriptació asseguri la privacitat i la confidencialitat completa a més de mantenir la seguretat absoluta de les signatures digitals, la verificabilitat completa per a cadascun dels vots individualment, la verificació del recompte, etc.

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.