Articles i publicacions

L’equip d’acadèmics i d’investigadors de Scytl indaga sense descans en les àrees de les quals s’ocupa la nostra tecnologia, cosa que genera una producció contínua d’articles i publicacions, que són la base de les nostres solucions i productes actuals. A tall d’exemple, els investigadors de Scytl han publicat les dues primeres tesis doctorals europees sobre criptografia aplicada al vot electrònic. A continuació, trobareu la bibliografia amb tota la informació que els experts han compartit en conferències i que s’ha publicat en mitjans especialitzats.

  • Articles

  • PhD Theses

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.